Розділ 2. Правовідносини. Правопорушення. Юридична відповідальність

Тестові завдання на встановлення логічної послідовності та утворення логічних пар

 • Час: 00:00/01:00:00
 • Питання: 0/4
 1. Установіть відповідність між елементами складу правопорушення та їхніми характерними ознаками. 

  (Кількість балів 1.00)

   • 1

    суб’єкт 

   • 2

    об’єкт 

   • 3

    об’єктивна сторона 

   • 4

    суб’єктивна сторона 

   • А

    деліктоздатна особа, яка скоїла правопорушення 

   • Б

    соціальні цінності, на які посягає правопорушник 

   • В

    сукупність ознак, які характеризують зовнішню сторону правопорушення 

   • Г

    будь-які речі матеріального світу, з певними властивостями яких норми права пов’язують наявність у діях особи ознак конкретного складу правопорушення 

   • Д

    елемент складу правопорушення, який характеризує психічний стан особи в момент скоєння  

  А Б В Г Д
  1
  2
  3
  4
 2. Установіть відповідність між назвами проступків та їхніми характерними ознаками. 

  (Кількість балів 1.00)

   • 1

    дисциплінарний 

   • 2

    адміністративний 

   • 3

    матеріальний 

   • 4

    цивільний 

   • А

    порушення трудових або службових обов’язків 

   • Б

    протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, що посягає на охоронювані законом суспільні відносини і за своєю сутністю має багато спільних ознак із злочином, але є менш шкідливою 

   • В

    порушення трудових чи службових обов’язків, при якому підприємству, установі, організації заподіюється майнова шкода 

   • Г

    правопорушення, яке полягає в невиконанні чи неналежному виконанні зобов’язань або в заподіянні шкоди 

   • Д

    різновид кримінального правопорушення 

  А Б В Г Д
  1
  2
  3
  4
 3. Установіть відповідність між видами правопорушення та їхніми ознаками. 

  (Кількість балів 1.00)

   • 1

    злочин 

   • 2

    дисциплінарний проступок 

   • 3

    цивільний проступок 

   • 4

    адміністративний проступок 

   • А

    є порушенням загальнообов’язкових правил, які діють у межах всієї держави; його суб’єкт може бути загальним і спеціальним, є суспільно небезпечним 

   • Б

    є порушенням загальнообов’язкових правил, які діють у межах всієї держави; може бути особистим і службовим, основним і кваліфікованим 

   • В

    опису його конкретного складу в законодавстві, за рідкісними винятками, немає; його суб’єктом може бути виключно особа, у якої із суб’єктом, що може притягнути правопорушника до юридичної відповідальності, існують стійкі організаційні зв’язки 

   • Г

    його суб’єктом може бути працівник, який працює за трудовим або цивільним договором 

   • Д

    його суб’єктом може бути як фізична, так і юридична особа; має місце тільки в тому випадку, якщо заподіяно шкоду (майнову, моральну, шкоду здоров’ю) 

  А Б В Г Д
  1
  2
  3
  4
 4. Установіть відповідність між видами юридичної відповідальності та їхніми ознаками. 

  (Кількість балів 1.00)

   • 1

    цивільна 

   • 2

    кримінальна 

   • 3

    дисциплінарна 

   • 4

    матеріальна 

   • А

    має виключно майновий характер, її суб’єктами можуть бути як фізичні, так і юридичні особи, може бути понесена суб’єктом як примусово, так і добровільно, не може бути відповідальністю перед державою 

   • Б

    має виключно майновий характер, її суб’єктами можуть бути як фізичні, так і юридичні особи, може бути понесена суб’єктом як примусово, так і добровільно, може бути відповідальністю перед державою 

   • В

    має виключно немайновий характер, її суб’єктом може бути тільки юридична особа, відповідальність має виключно добровільний характер 

   • Г

    може бути спрямована виключно на особу правопорушника, суб’єктом відповідальності є виключно фізична особа, яка може понести відповідальність тільки примусово 

   • Д

    може бути спрямована як на особу правопорушника, так і на його майновий стан, суб’єктом відповідальності є виключно фізична особа, яка може понести відповідальність тільки примусово 

  А Б В Г Д
  1
  2
  3
  4
Час вичерпано
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: