Розділ 3. Взаємозв’язок людини і держави

Тестові завдання на встановлення логічної послідовності та утворення логічних пар

 • Час: 00:00/01:00:00
 • Питання: 0/13
 1. Установіть послідовність дій державних органів, які беруть участь у вирішенні питань громадянства. 

  (Кількість балів 1.00)

  • А

   прийняття рішення Президентом України і видання ним Указу відповідно до Конституції і Закону України «Про громадянство України» про прийняття до громадянства України 

  • Б

   розгляд Комісією при Президентові України з питань громадянства заяв про прийняття до громадянства України і внесення пропозицій Президенту України щодо задоволення цих заяв 

  • В

   надіслання спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань громадянства документів і свого висновку щодо можливості прийняття до громадянства України на розгляд Комісії при Президентові України з питань громадянства 

  • Г

   прийняття заяви разом із необхідними документами спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань громадянства щодо прийняття до громадянства України 

  А Б В Г
  1
  2
  3
  4
 2. Установіть послідовність етапів розгляду скарг громадян органами влади. 

  (Кількість балів 1.00)

  • А

   прийняття рішення по скарзі 

  • Б

   розгляд скарги 

  • В

   подача скарги та її реєстрація 

  • Г

   повідомлення громадянина, що подав скаргу, про результат розгляду скарги 

  А Б В Г
  1
  2
  3
  4
 3. Установіть послідовність етапів проходження електронної петиції, адресованої Президенту України. 

  (Кількість балів 1.00)

  • А

   оприлюднення на офіційному веб-сайті Президента України інформації про початок розгляду електронної петиції 

  • Б

   розгляд електронної петиції, оголошення про прийняте рішення стосовно електронної петиції 

  • В

   створення електронної петиції, оприлюднення електронної петиції 

  • Г

   збір підписів на підтримку електронної петиції 

  А Б В Г
  1
  2
  3
  4
 4. Установіть послідовність етапів конституційного провадження. 

  (Кількість балів 1.00)

  • А

   прийняття рішень і надання висновків Конституційним Судом України 

  • Б

   відкриття провадження у справі за конституційним поданням чи конституційним зверненням 

  • В

   розгляд справи Конституційним Судом на пленарному засіданні 

  • Г

   офіційне оприлюднення рішень і висновків Конституційного Суду України 

  А Б В Г
  1
  2
  3
  4
 5. Установіть відповідність між юридичними властивостями Конституції та їхнім змістом. 

  (Кількість балів 1.00)

   • 1

    має установчий, програмний та ідеологічний характер 

   • 2

    має підвищену стабільність 

   • 3

    юридичною базою поточного законодавства 

   • 4

    має найвищу юридичну силу 

   • А

    містить норми, які одночасно можуть бути основою галузевих правових норм 

   • Б

    внесення змін до Конституції є набагато складнішим, ніж внесення змін до звичайного закону; у деяких випадках для цього потрібен референдум 

   • В

    є первинним елементом, на якому засновуються права та обов’язки більшості суб’єктів державного і суспільного житт 

   • Г

    обов’язкова відповідність Конституції нормативно-правових і міжнародно-правових актів 

   • Д

    перебуває під особливим захистом держави 

  А Б В Г Д
  1
  2
  3
  4
 6. Установіть відповідність між категоріями осіб та їхніми ознаками. 

  (Кількість балів 1.00)

   • 1

    біженець 

   • 2

    іноземець 

   • 3

    апатрид 

   • 4

    іммігрант 

   • А

    громадянин іноземної держави 

   • Б

    особа з подвійним громадянством 

   • В

    особа, яка не є громадянином України і внаслідок цілком обґрунтованих побоювань стати жертвою переслідувань за ознаками раси, віросповідання, національності, громадянства, належності до певної соціальної групи або політичних переконань за межами країни своєї громадянської належності не може користуватися захистом країни або не бажає користуватися ним внаслідок таких побоювань 

   • Г

    особа без громадянства 

   • Д

    іноземець чи особа без громадянства, що отримали відповідний дозвіл на постійне проживання в Україні 

  А Б В Г Д
  1
  2
  3
  4
 7. Установіть відповідність між умовами прийняття до громадянства України та особами, на яких ця умова не поширюється. 

  (Кількість балів 1.00)

   • 1

    безперервне проживання на законних підставах на території України протягом останніх п’яти років 

   • 2

    отримання дозволу на імміграцію 

   • 3

    володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування 

   • 4

    наявність законних джерел існування 

   • А

    не поширюється на іноземців чи осіб без громадянства, які перебувають у шлюбі з громадянином України понад два роки, і на іноземців чи осіб без громадянства, які перебували з громадянином України понад два роки у шлюбі, що припинився внаслідок його смерті 

   • Б

    не поширюється на осіб, які мають певні фізичні вади 

   • В

    не поширюється на осіб, яким надано статус біженця в Україні або притулок в Україні, та на іноземців і осіб без громадянства, які прибули в Україну на постійне проживання до набрання чинності Законом України «Про імміграцію» і мають у паспорті громадянина колишнього СРСР зразка 1974 р. відмітку про прописку або отримали посвідку на постійне проживання в Україні 

   • Г

    не поширюється на осіб, яким надано статус біженця в Україні або притулок в Україні 

   • Д

    не поширюється на осіб, які втратили українське громадянство 

  А Б В Г Д
  1
  2
  3
  4
 8. Установіть відповідність між державним органом, який бере участь у вирішенні питань громадянства, та його компетенцією. 

  (Кількість балів 1.00)

   • 1

    Президент України 

   • 2

    Комісія при Президентові України з питань громадянства 

   • 3

    центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства 

   • 4

    Міністерство закордонних справ України, дипломатичні представництва та консульські установи України 

   • А

    прийняття заяви разом із необхідними документами щодо прийняття до громадянства України осіб, які мають визначні заслуги перед Україною, і осіб, прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України 

   • Б

    встановлення належності до громадянства України 

   • В

    розгляд заяв про прийняття до громадянства України, вихід із громадянства України та подання про втрату громадянства України 

   • Г

    визначення порядку оскарження рішень щодо відмови у прийнятті до громадянства 

   • Д

    визначення порядку провадження за заявами і поданнями з питань громадянства та виконання прийнятих рішень 

  А Б В Г Д
  1
  2
  3
  4
 9. Установіть відповідність між способом набуття громадянства України та можливим прикладом набуття громадянства за цим способом. 

  (Кількість балів 1.00)

   • 1

    набуття громадянства за народженням 

   • 2

    набуття громадянства через поновлення у громадянстві 

   • 3

    набуття громадянства внаслідок визнання батьківства чи материнства або встановлення факту батьківства чи материнства 

   • 4

    набуття громадянства за територіальним походженням 

   • А

    іноземна громадянка, яка не перебувала у шлюбі з громадянином України, народила від нього сина, якого громадянин України сином не визнає 

   • Б

    двадцятирічна громадянка ФРН, дід якої народився у 1955 р. у Рівненській області, бажає стати громадянкою України 

   • В

    в осіб без громадянства, які постійно на законних підставах проживали на території України, народилася дочка 

   • Г

    колишня громадянка України, яка проживала за кордоном, хоче повернутися на Батьківщину й отримати право голосу на виборах в Україні 

   • Д

    десятирічний громадянин Франції, який має рідного дядька в Україні, бажає стати громадянином України 

  А Б В Г Д
  1
  2
  3
  4
 10. Установіть відповідність між видами звернень громадян та їхнім змістом. 

  (Кількість балів 1.00)

   • 1

    пропозиція 

   • 2

    заява 

   • 3

    клопотання 

   • 4

    скарга 

   • А

    письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо 

   • Б

    звернення громадян, де висловлюються порада чи рекомендація щодо діяльності органів, установ та посадових осіб, а також висловлюються думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян тощо 

   • В

    звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю) рішенням органів, установ та посадових осіб 

   • Г

    звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності органів, установ та посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності 

   • Д

    звернення до Конституційного Суду із конституційною скаргою 

  А Б В Г Д
  1
  2
  3
  4
 11. Установіть відповідність між органами державної влади та їхніми повноваженнями. 

  (Кількість балів 1.00)

   • 1

    Верховна Рада України 

   • 2

    Президент України 

   • 3

    Кабінет Міністрів України 

   • 4

    Конституційний Суд України 

   • А

    вирішує питання про відповідність Конституції України (конституційність) законів України та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим 

   • Б

    забезпечує рівні умови розвитку усіх форм власності 

   • В

    призначає чергові та позачергові вибори до органів місцевого самоврядування 

   • Г

    надає висновки щодо проектів законодавчих актів, які стосуються судоустрою, судочинства, статусу суддів, виконання судових рішень та інших питань, пов’язаних із функціонуванням системи судоустрою 

   • Д

    приймає рішення про визнання іноземних держав 

  А Б В Г Д
  1
  2
  3
  4
 12. Установіть відповідність між органами державної влади та їхніми повноваженнями. 

  (Кількість балів 1.00)

   • 1

    Верховний Суд України 

   • 2

    прокуратура України 

   • 3

    Вищий спеціалізований суд 

   • 4

    обласна державна адміністрація 

   • А

    здійснення правосуддя як суд першої та апеляційної інстанції у справах та в порядку, визначених процесуальним законом 

   • Б

    здійснення правосуддя як суд касаційної інстанції, а у випадках, визначених процесуальним законом, — як суд першої або апеляційної інстанції, у порядку, встановленому процесуальним законом 

   • В

    підтримання публічного обвинувачення в суді 

   • Г

    затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідної області 

   • Д

    забезпечення взаємодії з органами місцевого самоврядування 

  А Б В Г Д
  1
  2
  3
  4
 13. Установіть відповідність між державними органами та їхніми повноваженнями. 

  (Кількість балів 1.00)

   • 1

    Рахункова палата 

   • 2

    Рада національної безпеки і оборони України 

   • 3

    міністерство 

   • 4

    Державний комітет 

   • А

    сприяє уряду в реалізації урядової політики шляхом виконання функцій державного управління, як правило міжгалузевого характеру 

   • Б

    координує і контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки та оборони 

   • В

    здійснює управління державними підприємствами 

   • Г

    здійснює від імені Верховної Ради України контроль за надходженням коштів до Державного бюджету України та їх використанням 

   • Д

    забезпечує впровадження державної політики у визначеній сфері діяльності 

  А Б В Г Д
  1
  2
  3
  4
Час вичерпано
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: