Розділ 4. Неповнолітні як суб’єкти цивільних, сімейних, трудових, адміністративних і кримінальних правовідносин

Тестові завдання на встановлення логічної послідовності та утворення логічних пар

 • Час: 00:00/01:00:00
 • Питання: 0/23
 1. Розташуйте види дієздатності у порядку зростання обсягу дієздатності. 

  (Кількість балів 1.00)

  • А

   повна дієздатність 

  • Б

   неповна дієздатність 

  • В

   обмежена дієздатність 

  • Г

   часткова дієздатність 

  А Б В Г
  1
  2
  3
  4
 2. Установіть послідовність видів часу відпочинку за принципом зростання його тривалості. 

  (Кількість балів 1.00)

  • А

   щотижневий відпочинок 

  • Б

   святковий або неробочий день 

  • В

   відпустка 

  • Г

   щоденний відпочинок 

  А Б В Г
  1
  2
  3
  4
 3. Розташуйте види відпусток за принципом зменшення їх тривалості. 

  (Кількість балів 1.00)

  • А

   відпустка у зв’язку з профспілковим навчанням 

  • Б

   щорічна додаткова відпустка працівникам з ненормованим робочим днем 

  • В

   додаткова відпустка на період складання випускних іспитів у старшій школі 

  • Г

   щорічна додаткова відпустка за роботу із шкідливими і важкими умовами праці 

  А Б В Г
  1
  2
  3
  4
 4. Розташуйте заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх, у порядку зменшення ступеня їх суворості. 

  (Кількість балів 1.00)

  • А

   зобов’язання публічно або в іншій формі попросити вибачення у потерпілого 

  • Б

   застереження 

  • В

   догана або сувора догана 

  • Г

   передача неповнолітнього під нагляд батькам або особам, які їх замінюють, чи під нагляд педагогічному або трудовому колективу за їх згодою, а також окремим громадянам на їх прохання 

  А Б В Г
  1
  2
  3
  4
 5. Установіть послідовність у переліку злочинів залежно від того, з якого віку настає кримінальна відповідальність за кожен із них (у порядку зростання віку кримінальної відповідальності). 

  (Кількість балів 1.00)

  • А

   ухилення від призову на строкову військову службу 

  • Б

   хуліганство 

  • В

   шахрайство 

  • Г

   постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови 

  А Б В Г
  1
  2
  3
  4
 6. Розташуйте примусові заходи виховного характеру у порядку зменшення ступеня їх суворості. 

  (Кількість балів 1.00)

  • А

   покладання на неповнолітнього, який досяг 15-річного віку, має майно, кошти або заробіток, обов’язку відшкодування заподіяних майнових збитків 

  • Б

   направлення неповнолітнього до спеціальної навчально-виховної установи для дітей і підлітків 

  • В

   застереження 

  • Г

   обмеження дозвілля і встановлення особливих вимог щодо поведінки неповнолітнього 

  А Б В Г
  1
  2
  3
  4
 7. Установіть послідовність зростання обсягу дієздатності фізичних осіб. 

  (Кількість балів 1.00)

  • А

   право самостійно укласти договір банківського вкладу 

  • Б

   право на вступ до дитячої організації за згодою одного з батьків 

  • В

   право самостійно укласти трудовий договір 

  • Г

   право за узгодженням із батьками визначати своє місце проживання 

  А Б В Г
  1
  2
  3
  4
 8. Установіть послідовність зростання обсягу дієздатності фізичних осіб. 

  (Кількість балів 1.00)

  • А

   право самостійного розпорядження своїм заробітком, стипендією або іншими доходами 

  • Б

   право самостійно приймати рішення про вступ до дитячої організації 

  • В

   право надання згоди на зміну прізвища, якщо воно змінюється обома батьками 

  • Г

   право влаштуватися на роботу за згодою одного з батьків 

  А Б В Г
  1
  2
  3
  4
 9. Установіть відповідність між видами дієздатності та їхнім обсягом. 

  (Кількість балів 1.00)

   • 1

    часткова 

   • 2

    обмежена 

   • 3

    неповна 

   • 4

    повна 

   • А

    неможливість самостійного вчинення будь-якого правочину 

   • Б

    самостійна участь у будь-яких цивільно-правових відносинах 

   • В

    самостійне здійснення дрібних побутових правочинів та особистих немайнових прав на результати інтелектуальної, творчої діяльності, що охороняється законом 

   • Г

    самостійне вчинення тільки дрібних побутових правочинів 

   • Д

    самостійне розпорядження усіма доходами, здійснення права на результати інтелектуальної, творчої діяльності, що охороняються законом: укладання договору банківського вкладу та розпорядження вкладом, внесеним на своє ім’я; можливість бути учасником (засновником) юридичних осіб, якщо це не заборонено законом або установчими документами юридичної особи 

  А Б В Г Д
  1
  2
  3
  4
 10. Установіть відповідність між способами набуття права власності та їхніми видами. 

  (Кількість балів 1.00)

   • 1

    первісний, який пов’язаний із діяльністю людини 

   • 2

    спосіб, який пов’язаний із юридичним вчинком 

   • 3

    загальний, тобто такий, який може призвести до виникнення права власності у будь-якого суб’єкта 

   • 4

    спеціальний, тобто такий, який може забезпечити виникнення права власності тільки у певних суб’єктів 

   • А

    правочин

   • Б

    знахідка 

   • В

    конфіскація 

   • Г

    виготовлення речі 

   • Д

    спадкування за законом 

  А Б В Г Д
  1
  2
  3
  4
 11. Установіть відповідність між підставами виникнення сім’ї та характерними рисами цих підстав. 

  (Кількість балів 1.00)

   • 1

    шлюб 

   • 2

    кровне споріднення 

   • 3

    усиновлення 

   • 4

    підстави, що не заборонені законом і не суперечать моральним засадам суспільства 

   • А

    сім’я виникає як наслідок фізіологічного акту, який в подальшому не потребує державної реєстрації 

   • Б

    сім’я виникає на підставі судового рішення 

   • В

    сім’я виникає як наслідок фізіологічного акту, який у подальшому підлягає державній реєстрації 

   • Г

    сім’я виникає без будь-якого юридичного оформлення 

   • Д

    сім’я виникає внаслідок акта державної реєстрації 

  А Б В Г Д
  1
  2
  3
  4
 12. Установіть відповідність між видами недійсності шлюбу та прикладами цих видів недійсності шлюбу. 

  (Кількість балів 1.00)

   • 1

    абсолютно недійсний шлюб 

   • 2

    шлюб, який визнається недійсним за рішенням суду 

   • 3

    шлюб, який може бути визнаний судом недійсним 

   • 4

    шлюб, який може бути визнаний судом недійсним за умови, що у подружжя немає дітей і дружина не є вагітною 

   • А

    шлюб укладений «із розрахунку» (із корисливих мотивів) 

   • Б

    шлюб, укладений з особою, яка приховала свою тяжку хворобу або хворобу, небезпечну для другого з подружжя і (або) їхніх нащадків 

   • В

    фіктивний шлюб 

   • Г

    шлюб, зареєстрований з особою, яка визнана недієздатною 

   • Д

    шлюб укладений з особою, яка не досягла шлюбного віку і якій не було надано право на шлюб 

  А Б В Г Д
  1
  2
  3
  4
 13. Установіть відповідність між різновидом обов’язків батьків щодо виховання й розвитку дитини та правовою нормою, у якій закріплено відповідний обов’язок. 

  (Кількість балів 1.00)

   • 1

    пасивний обов’язок, пов’язаний із повагою до людської гідності дитини 

   • 2

    пасивний обов’язок, пов’язаний із використанням батьками дитини для отримання прибутку внаслідок привласнення результатів її праці 

   • 3

    активний обов’язок, пов’язаний із виконанням дитиною одного із конституційних обов’язків 

   • 4

    активний обов’язок, пов’язаний із одним із особистих немайнових прав, що забезпечують соціальне буття фізичної особи 

   • А

    батьки зобов’язані поважати дитину 

   • Б

    батьки мають забезпечити здобуття дитиною повної загальної середньої освіти 

   • В

    батьки мають утримуватися від експлуатації дитини 

   • Г

    батьки зобов’язані зареєструвати народження дитини в органі державної реєстрації актів цивільного стану 

   • Д

    батьки мають утримуватися від фізичних покарань дитини 

  А Б В Г Д
  1
  2
  3
  4
 14. Установіть відповідність між різновидами підстав для припинення договору про патронат над дитиною та конкретними прикладами їх прояву. 

  (Кількість балів 1.00)

   • 1

    подія 

   • 2

    підстава, пов’язана із виданням адміністративного акта 

   • 3

    підстава, пов’язана зі зміною обсягу цивільних прав та обов’язків внаслідок події 

   • 4

    підстава, пов’язана із однією із форм влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування 

   • А

    влаштування неповнолітнього у прийомну сім’ю 

   • Б

    розірвання договору за рішенням суду в разі невиконання патронатним вихователем своїх обов’язків за договором 

   • В

    досягнення підопічним повноліття 

   • Г

    смерть патронатного вихователя 

   • Д

    прийняття органом опіки та піклування рішення про повернення дитини до її батьків 

  А Б В Г Д
  1
  2
  3
  4
 15. Установіть відповідність між назвами форм влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, та їхнім змістом. 

  (Кількість балів 1.00)

   • 1

    усиновлення 

   • 2

    опіка 

   • 3

    патронат 

   • 4

    прийомна сім’я 

   • А

    форма влаштування дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, шляхом юридичного «заміщення» її сім’ї іншою 

   • Б

    форма влаштування дітей віком до 14 років, які є сиротами або позбавлені батьківського піклування; встановлюється з метою забезпечення особистих немайнових і майнових прав малолітніх 

   • В

    сім’я, яка добровільно взяла на виховання та спільне проживання від одного до чотирьох дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування 

   • Г

    форма влаштування дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, на виховання у сім’ю іншої особи за плату, яка (плата) здійснюється за нормами трудового законодавства 

   • Д

    окрема сім’я, що створюється за бажанням подружжя або окремої особи, яка не перебуває у шлюбі, для забезпечення сімейним вихованням і спільним проживанням не менше ніж п’яти дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування 

  А Б В Г Д
  1
  2
  3
  4
 16. Установіть відповідність між видами робочого часу та їхніми характерними ознаками. 

  (Кількість балів 1.00)

   • 1

    робочий час нормальної тривалості 

   • 2

    скорочений робочий час 

   • 3

    неповний робочий час 

   • 4

    ненормований робочий час 

   • А

    особливий режим робочого часу, який встановлюється для керівників, спеціалістів, державних службовців та осіб, праця яких за характером виконуваних ними функцій не завжди може бути обмежена нормальною тривалістю робочого дня 

   • Б

    робочий час, який встановлюється для більшості категорій працівників в обсязі 40 год на тиждень 

   • В

    встановлена законом зменшена норма робочого часу без зменшення заробітної плати з метою охорони праці окремих категорій працівників 

   • Г

    законодавче зменшення загальновстановленої тривалості норми робочого часу з оплатою праці, що пропорційна відпрацьованому періоду, або залежно від фактичного виробітку 

   • Д

    режим робочого часу, який передбачає виконання трудових обов’язків поза межами нормальної тривалості робочого часу із подвійною оплатою за виконання роботи у понаднормовий робочий час 

  А Б В Г Д
  1
  2
  3
  4
 17. Установіть відповідність між видами часу відпочинку та їхніми характерними ознаками. 

  (Кількість балів 1.00)

   • 1

    перерви протягом робочого дня 

   • 2

    щотижневий безперервний відпочинок 

   • 3

    відпустки 

   • 4

    святкові й неробочі дні 

   • А

    законодавством встановлено тільки максимальну тривалість цього виду часу відпочинку, який не включається до робочого часу і не оплачується 

   • Б

    цей час відпочинку не оплачується, однак якщо працівник залучається до роботи за таких обставин, то оплата його праці здійснюється у подвійному розмірі; цей час відпочинку не враховується при обчислені тривалості іншого виду часу відпочинку 

   • В

    вид часу відпочинку, який оплачується 

   • Г

    тривалість цього часу відпочинку, який не оплачується, визначається у співвідношенні із тривалістю одного із спеціальних режимів робочого часу 

   • Д

    законодавством встановлено тільки мінімальну тривалість цього виду часу відпочинку, який не включається до робочого часу і не оплачується 

  А Б В Г Д
  1
  2
  3
  4
 18. Установіть відповідність між видами відпусток та підставами їх надання. 

  (Кількість балів 1.00)

   • 1

    щорічна основна 

   • 2

    щорічна додаткова 

   • 3

    творча 

   • 4

    соціальна 

   • А

    надається для складання творчих іспитів 

   • Б

    надається для закінчення дисертаційних робіт, написання підручників, посібників 

   • В

    надається у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, у зв’язку з усиновленням дитини та працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину-особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи 

   • Г

    надається за роботу із шкідливими та важкими умовами праці, за особливий характер праці 

   • Д

    надається всім без винятку категоріям працівників 

  А Б В Г Д
  1
  2
  3
  4
 19. Установіть відповідність між видами адміністративних стягнень та їхніми ознаками. 

  (Кількість балів 1.00)

   • 1

    штраф 

   • 2

    адміністративний арешт 

   • 3

    виправні роботи 

   • 4

    позбавлення спеціального права 

   • А

    є стягненням немайнового характеру, яке триває у часі 

   • Б

    є разовим стягненням, має майновий характер 

   • В

    є стягненням, яке спрямоване виключно на особу правопорушника, не може застосовуватися до деяких категорій осіб, призначається виключно судом 

   • Г

    є особисто-майновим стягненням, триває у часі, призначається виключно судом 

   • Д

    є стягненням майнового характеру, що триває у часі, призначається виключно судом 

  А Б В Г Д
  1
  2
  3
  4
 20. Установіть відповідність між видами адміністративних стягнень та їхніми ознаками. 

  (Кількість балів 1.00)

   • 1

    штраф 

   • 2

    виправні роботи 

   • 3

    позбавлення спеціального права 

   • 4

    попередження 

   • А

    стягнення громадсько-морального характеру, що обмежує економічну свободу правопорушника 

   • Б

    грошово-майнове стягнення 

   • В

    стягнення, що обмежує свободу правопорушника 

   • Г

    стягнення громадсько-морального характеру 

   • Д

    стягнення, що позбавляє правопорушника конкретних прав 

  А Б В Г Д
  1
  2
  3
  4
 21. Установіть відповідність між видами форми вини та їхніми характерними ознаками. 

  (Кількість балів 1.00)

   • 1

    прямий умисел 

   • 2

    непрямий умисел 

   • 3

    злочинна самовпевненість 

   • 4

    злочинна недбалість 

   • А

    при цьому виді форми вини бажання настання наслідків відсутнє, а передбачення можливості їх настання має конкретний характер; такий вид форми вини можливий тільки у злочинах з матеріальним складом 

   • Б

    тільки такий вид форми вини може мати місце при скоєнні злочинів, до складу яких входять як необхідна ознака мета або мотив; такий вид форми вини можливий як у злочинах із матеріальним складом, так і у злочинах з формальним складом 

   • В

    при цьому виді форми вини відсутнє не тільки бажання настання наслідків, а й передбачення можливості їх настання 

   • Г

    при цьому виді форми вини бажання настання наслідків відсутнє, а передбачення можливості їх настання має абстрактний характер; такий вид форми вини можливий тільки у злочинах з матеріальним складом 

   • Д

    при цьому виді форми вини винний передбачає настання наслідків виключно як неминучий результат своїх суспільно небезпечних діянь 

  А Б В Г Д
  1
  2
  3
  4
 22. Установіть відповідність між видами кримінальних покарань та їхніми ознаками. 

  (Кількість балів 1.00)

   • 1

    позбавлення волі 

   • 2

    конфіскація майна 

   • 3

    штраф 

   • 4

    виправні роботи 

   • А

    може бути призначене за скоєння злочинів невеликої і середньої тяжкості, є загальним покаранням, спрямоване на майновий стан правопорушника, може застосовуватися як захід кримінально-правового характеру до юридичних осіб 

   • Б

    призначається тільки за злочини невеликої тяжкості, є спеціальним покаранням, спрямоване на майновий стан правопорушника 

   • В

    може бути призначене за скоєння злочину будь-якої тяжкості, є загальним покаранням, спрямоване безпосередньо на особу правопорушника 

   • Г

    може бути призначене тільки за скоєння тяжких і особливо тяжких злочинів, є загальним покаранням, спрямоване на майновий стан правопорушника, може застосовуватися як захід кримінально-правового характеру до юридичних осіб у разі їх ліквідації 

   • Д

    призначається тільки за особливо тяжкі злочини, є спеціальним покаранням, спрямоване на особу правопорушника 

  А Б В Г Д
  1
  2
  3
  4
 23. Установіть відповідність між видами кримінальних покарань та їхніми ознаками. 

  (Кількість балів 1.00)

   • 1

    обмеження волі 

   • 2

    позбавлення військового, спеціального звання, класу, чину, рангу 

   • 3

    позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю 

   • 4

    тримання у дисциплінарному батальйоні військовослужбовців 

   • А

    може бути призначене за скоєння злочинів невеликої і середньої тяжкості, є спеціальним покаранням, спрямоване як на особу правопорушника, так і на його майновий стан 

   • Б

    може бути призначене тільки за скоєння тяжких і особливо тяжких злочинів, є спеціальним покаранням, спрямоване безпосередньо на особу правопорушника 

   • В

    може бути призначене за скоєння злочину будь-якої тяжкості, є загальним покаранням, спрямоване безпосередньо на особу правопорушника 

   • Г

    може бути призначене за скоєння злочинів невеликої і середньої тяжкості, є загальним покаранням, спрямоване безпосередньо на особу правопорушника 

   • Д

    призначається тільки за злочини невеликої тяжкості, є спеціальним покаранням, спрямоване безпосередньо на особу правопорушника 

  А Б В Г Д
  1
  2
  3
  4
Час вичерпано
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: