Розділ III. Взаємозв’язок людини і держави

Завдання для підготовки до тематичного оцінювання 2

 • Час: 00:00/00:40:00
 • Питання: 0/10
 1. Визначте, до якої групи прав людини належить право на життя. 

  (Кількість балів 1.00)

 2. Визначте, яке право, гарантоване Конституцією України, включає в себе достатнє харчування, одяг, житло. 

  (Кількість балів 1.00)

 3. Яке поняття характеризує особу з огляду на її належність до постійного населення певної держави й наявність нормативно закріпленого статусу? 

  (Кількість балів 1.00)

 4. Які права людини відносять до прав другого покоління? 

  (Кількість балів 1.00)

 5. Укажіть, коли набув чинності Міжнародний пакт про громадянські та політичні права. 

  (Кількість балів 1.00)

 6. Оберіть із запропонованого переліку політичні права громадян.
  1) право брати участь в управлінні державними справами;
  2) право на повагу гідності;
  3) право на участь у всеукраїнському й місцевому референдумах;
  4) право на недоторканність житла;
  5) право на власність;
  6) право на свободу об’єднання в політичні партії та громадські організації.

  (Кількість балів 1.00)

 7. Оберіть із запропонованого переліку конституційні обов’язки громадян.
  1) здобути вищу освіту на рівні бакалавра;
  2) захищати Вітчизну, незалежність та територіальну цілісність держави;
  3) сплачувати податки та збори в порядку й розмірах, установлених законом;
  4) звертатися до суду для захисту своїх прав;
  5) дотримуватися Конституції та законів України;
  6) брати шлюб і створювати сім’ю. 

  (Кількість балів 1.00)

 8. Визначте, за якою підставою набуває громадянство України дитина, яка народилася на території України після 24 серпня 1991 р. і не набула за народженням громадянства України та є особою без громадянства або іноземцем, щодо якого подано зобов’язання припинити іноземне громадянство. 

  (Кількість балів 1.00)

 9. Формою безпосередньої демократії в Україні є 

  (Кількість балів 1.00)

 10. За українським законодавством, звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян, посадових осіб, — це 

  (Кількість балів 1.00)

Час вичерпано
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: