Історія України. 7-9 клас

Із Литовського статуту про феодальне землеволодіння (1588 р.)

Із Литовського статуту про феодальне землеволодіння (1588 р.)


Хочемо і постановляємо, щоб усі піддані наші, як духовні, так і світські, князі й бояри і вся шляхта, які маєтки свої батьківські, куплені і яким-небудь звичаєм нажиті за прародителів наших славної пам’яті їх милостей королів і великих князів литовських, а також і за нашого щасливого [володіння] держали і володіли, щоб їм такі маєтки вічно від нинішнього часу і в прийдешні часи держати і володіти, і їм самим, і потомкам, тобто їх родові; хоч би і листів, тобто грамот і кріпосних документів ніяких не було, як вище в цій же статті у другій главі, про це досить є описано. [Хрестоматія з історії Української РСР // За ред. І. О. Гуржія. — К., 1959. — Т. 1. — С. 125—126]


Запитання до документа
1) Що собою являв Литовський статут?
2) Поясніть значення виділених слів.
3) Як наведене джерело відображає надання привілеїв заможним верствам населення?
4) Схарактеризуйте становище цих верств у ХVІ ст.
 

Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: