Історія України. 7-9 клас

Універсал гетьмана І. Мазепи про дводенну панщину (1701 р.)

Універсал гетьмана І. Мазепи про дводенну панщину (1701 р.)


Жаловались нам жителі с. Смоляжі на п. Самуйла Афанасьєвича, сотника веркіївського, державцу цього села, что дозорца его, п. сотника, к ним назначений, великії і неістирпимії їм в работизні діял прикрості, незноснії чинячи обіди і в панщині непрестано вимисли, і просили нас, гетьмана, в том себі облегченія і защити. Ми призвали означеного сотника і поручили суду нашему генеральному разобрать діло; жалоба оказалася справедливою, за что сотника ми не похвалили; однако же не отбираєм от него того села, но приказиваєм, аби не больше, только два дні в тиждень, работу єму панщиною отправовали, а іншії дні на свої оборочали потреби, і в рок по осмачки овса от робочой товарний давали, над що жодних датков і повинностей не масть і не повинен будет он п. сотник вимагати, под неласкою нашою. [Хрестоматія з історії Української РСР // За ред. І. О. Гуржія. — К., 1959. — Т. 1. — С. 421]

Запитання до документа
1) Інтереси яких верств населення захищав І. Мазепа?
2) Поміркуйте, чи сприяв цей універсал І. Мазепи зростанню його популярності серед селян? Спрогнозуйте реакцію селян на цей документ.
 

Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: