Історія України. 7-9 клас

Із книги «Видатні постаті в історії України (ІХ—ХІХ ст.)» про Д. Бортнянського

Із книги «Видатні постаті в історії України (ІХ—ХІХ ст.)» про Д. Бортнянського


Народився Д. Бортнянський 1751 р. у м. Глухові на Чернігівщині (нині Сумська область) у родині козака, який служив у гетьмана К. Розумовського. Навчався у школі півчих у Глухові. Семирічним хлопцем у числі десяти кращих співаків і музикантів відісланий до Петербурга, де він продовжив освіту у складі придворного оркестру та придворної капели. <…>
Із 1769 р. Д. Бортнянський навчається у Венеції по класу композиції у відомого італійського професора Б. Галуппі; згодом продовжує освіту в Римі, Мілані, Неаполі, Болоньї. Під час десятирічного навчання в Італії Д. Бортнянський написав свої перші інструментальні та хорові твори, опери на античні сюжети — «Креонт» (1776 р.), «Алкід» (1778 р.), «Квінт Фабій» (1779 р.), поставлені на італійській сцені.
Повернувшись до Росії, він упродовж 1779—1796 рр. — придворний композитор і клавесиніст при великому князі Павлі І у Гатчині і Павловську. У 80-х рр. митець досяг найбільших успіхів у своїй творчості. Саме в цей час Бортнянський пише опери «Свято сеньйора» (1786 р.), «Сокіл» (1786 р.), «Син-суперник» (1787 р.) та багато інших вокально-інструментальних творів. Коли Павло І став царем, Дмитра Бортнянського призначають на посаду директора придворної капели. Він здійснює її реорганізацію, поповнює колектив талановитими співаками і музикантами, переважно вихідцями з України; активно проводить виважену адміністративну діяльність, поєднує диригентську і педагогічну роботу. Д. Бортнянський написав понад 100 творів хорової церковної музики, у тому числі близько 70 концертів. <…>
Він першим відійшов від традиційного на той час італійського стилю у складанні хорових духовних творів і започаткував написання їх за слов’янськими традиціями, з українськими народними мотивами, розробляв давні церковні мелодії. <…>
Творча спадщина Дмитра Бортнянського справила помітний вплив на розвиток української, російської та світової хорової культури. На його творах училися видатні українські композитори: М. Лисенко, М. Леонтович, Б. Лятошинський, Л. Ревуцький, К. Стеценко та ін. <…>
Помер Д. Бортнянський 10 жовтня 1825 р. в Петербурзі. [Видатні постаті в історії України (ІХ—ХІХ ст.): Короткі біографічні нариси. Історичні та художні портрети: Довід. вид. (В. І. Гусєв (пер. кол. авт.), В. П. Дрожжин, Ю. О. Калінцев, О. Г. Сокирко, В. І. Червінський. — К.: Вища шк., 2002.. — С. 243—244]

Запитання до документа
1) Яку освіту здобув Д. Бортнянський?
2) Які твори належать цьому талановитому композитору? По можливості прослухайте їх. Які емоції вони у вас викликали?
3) У чому полягає прогресивність творчої діяльності Д. Бортнянського?
4) Яким було значення творчої діяльності Д. Бортнянського для подальшого розвитку українського музичного мистецтва?
5) Визначте внесок українського композитора в українську та світову мистецьку скарбницю.
6) Доведіть або спростуйте твердження: «Д. Бортнянський був високоосвіченим культурним діячем, справжнім корифеєм духовної та світської музики, талановитим педагогом».
 

Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: