Історія України. 7-9 клас

Із маніфесту Катерини ІІ про ліквідацію Запорозької Січі

Із маніфесту Катерини ІІ про ліквідацію Запорозької Січі


...Вони почали років із десять тому назад <...> надто далеко заходити зі своїм зухвальством, привласнивши і вимагаючи врешті для себе <...> не тільки всі ті землі, які ми придбали в останню війну від Отаманської Порти, але й навіть ті, що були заселені в Новоросійській губернії, мотивуючи, ніби їм і ті і інші здавна належали. <...>
...Вони насмілились <...> зводити і будувати для них свавільно власні зимівники. <...>
Приймали до себе в козаки, незважаючи на часті наші урядові заборони, не тільки втікачів, які вступали до козаків, але й людей жонатих і сімейних, через різні спокуси підмовили до втечі з Малоросії тільки для того, щоб собі підкорити і довести в себе власне хліборобство, у чому й досягали багато успіхів, бо селян, які займаються хліборобством, нараховується тепер на місцях колишнього запорозького володіння до 50 000 душ.
Нарешті, ті ж запорожці почали свавільно привласнювати землі, що здавна належали нашому Донському війську. <...> Вони забороняють донським козакам користуватись згаданими землями, які вже тривалий час перебувають у їх володінні. [Хрестоматія з історії Української РСР // За ред. І. О. Гуржія. — К., 1959. — Т. 1. — С. 536—637]

Запитання до документа
1) Укажіть рік зруйнування Запорозької Січі за наказом Катерини ІІ.
2) У чому у своєму маніфесті Катерина ІІ звинувачує запорозьких козаків?
3) Чи справедливими, на ваш погляд, є ці звинувачення? Свою відповідь аргументуйте. Якими були дійсні причини зруйнування Запорозької Січі?
4) У чому полягає історичне значення Запорозької Січі для історії України?
 

Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: