Історія України. 7-9 клас

Із таємної настанови Катерини ІІ П. Рум’янцеву під час призначення його малоросійським генерал-губернатором

Із таємної настанови Катерини ІІ П. Рум’янцеву під час призначення його малоросійським генерал-губернатором


2. Тамтешні єпархіальні архієреї, хоча й зобов’язані за своїм знанням і за силою духовного регламенту турбуватись про дотримання закону Божого, так само й про поширення добрих установ серед простого народу і про більше вкорінення страху божого, і ви з належним розглядом, громадською владою іноді допомагаєте, добре знаючи, що справжній страх божий є перший засіб до зниження намірів і схильностей до пороків і злодіянь і, навпаки, до вкорінення в людях добронравності і чесності.
Тому належить вам уміло приглядатись до них і до їх підлеглих, щоб різного роду хитрування заскнілого в них властолюбства не виходили поза належну їхньому санові межу, поширюючи іноді свою духовну владу над світською, іноді також розсіваючи серед простого і забобонного народу різні корисні для їхніх намірів, а загальному спокоєві шкідливі плевели, під виглядом закону Божого і благочестя, як про це згадується в духовному регламенті.
3. Необхідна потреба полягає в тому, щоб було відомо урядові і вам точна кількість народу малоросійського, тобто як людей, належних до військового чину під різними званнями, так і посполитих міщан і купців... <…>
Задля цього... чи не зможете ви висловити нам вашу думку, на якій підставі і яким чином установити нову по всій Малоросії ревізію та й зручніше її б здійснити?
4. Через те, що для податків, які стягуються, не можна ні встановити міцної основи, ні виходити з відомої завжди суми, доки будуть тривати згадані переходи землеробів із місця на місце, то належить вам доказати вашу велику старанність, тамтешній народ усіма можливими способами привести до того, щоб зазначеним переходам було покладено край.
5. В однаковій мірі вам слід прагнути розібратися в заплутаному і перемішаному там військовому та цивільному правлінні. <…> Не без здивування побачите ви прибутки військового скарбу, тобто наші казенні, самовільно розкраденими; народ, із якого вони збираються, — розореним, військо, на утримання якого вони призначені, у такому поганому стані, що ледве чи варто воно імені того, і багато просторих земель, записаних на військовий уряд тамтешніх полків, свавіллям і жадобою головних і нижчих чиновників у їх вотчини оберненими. <…>
...Не завжди треба діяти силою довіреної вам влади, більш різноманітними засобами ласки і поблажливості і, таким чином, залежно від справи часу і людини вміло треба викручуватися. До цього треба додати, що в таких випадках треба мати і вовчі зуби, і лисячий хвіст. [Хрестоматія з історії Української РСР // За ред. І. О. Гуржія. — К., 1959. — Т. 1. — С. 533—535]

Запитання до документа
1) На які «безладдя» в Україні вказує Катерина ІІ в документі та яким чином рекомендує їх виправити?
2) Як наведене джерело відображає курс Катерини ІІ на ліквідацію української автономії?
3) Якими методами рекомендувала користуватися російська імператриця П. Рум’янцеву в Україні? Висловте власну думку щодо цих методів, а особливо щодо рекомендацій «мати і вовчі зуби, і лисячий хвіст».
4) Схарактеризуйте діяльність П. Рум’янцева в Україні. Якими були її наслідки для українського населення?
5) Чому імператриця наполягала на переписі українського населення?
6) Як запропоновані в документі заходи мали позначитися на долі українських земель?
 

Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: