Історія України. 7-9 клас

З указу Катерини ІІ про ліквідацію гетьманства та утворення Малоросійської колегії

З указу Катерини ІІ про ліквідацію гетьманства та утворення Малоросійської колегії


Після всемилостивішого від нас звільнення графа Розумовського <…> із чину гетьманського наказуємо нашому Сенатові для належного управління в Малій Росії створити там Малоросійську колегію, у якій бути головним нашому генералу графу Рум’янцеву і з ним чотирьом великоросійським членам. Великоросійських членів наймилостивіше ми тепер призначаємо: генерал-майор Брандта і полковника князя Платона Мещерського; на останні ж дві вакансії, вибравши негайно кандидатів, Сенат повинен представити нам, малоросійських — генерального обозного Кочубея, генерального писаря Туманського, генерального осавула Журавку та хорунжого Данила Апостола... Нижчих канцелярських службовців вибрати йому, графу Румянцеву, на свій розсуд.
Ми, бажаючи, щоб між визначеними в цю колегію чинами ніякої різниці не було і щоб кожний своє місце міг зайняти за чином старшинства, наймилостивіше наділяємо цих малоросійських чинів зрівнюванням у класах із великоросійськими нижченаведеними чинами, а саме: генерального обозного Кочубея — генерал-майорським, генерального писаря Туманського — чином статського радника, генерального осавула Журавку і хорунжого Апостола — полковницькими. [Хрестоматія з історії Української РСР // За ред. І. О. Гуржія. — К., 1959. — Т. 1. — С. 532—533]

Запитання до документа
1) Хто був останнім українським гетьманом? Схарактеризуйте його політику. Як відбулася остаточна ліквідація гетьманства? Як ви вважаєте, чи могла Україна вибороти незалежність за правління останнього українського гетьмана?
2) Яким був склад Другої Малоросійської колегії? Висловте власну думку з цього приводу.
3) Хто очолював Другу Малоросійську колегію? Які заходи були здійснені нею? Дайте власну оцінку її діяльності.
 

Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: