Історія України. 7-9 клас

Із книги «Видатні постаті в історії України (ІХ—ХІХ ст.)» про митрополита П. Могилу

Із книги «Видатні постаті в історії України (ІХ—ХІХ ст.)»  про митрополита П. Могилу


Народився Петро 31 грудня 1596 р. <…>
Родина Могил дотримувалася православ’я і мала тісні зв’язки з Львівським братством, тож Петро їде вчитися до Львівської братської школи. <…>
21 березня 1627 р. після смерті печерського архімандрита Захарія Копистенського Петра Могилу обирають на цю високу церковну посаду. <…> Найважливішою справою для себе він вважав примирення уніатів і православних. <…>
Восени 1631 р. на території Києво-Печерської лаври П. Могила організовує школу. <…>
У 1632 р., на прохання Київського братства, козацтва та митрополита, Київська братська школа та Лаврська об’єдналися. Нова школа прибрала назву Києво-Печерської колегії. <…>
Мине час, і колегія на честь Петра Могили буде називатися Києво-Могилянською, а згодом — і академією, яка відіграла на той час найвизначнішу роль у розвитку освіти і науки як в Україні, так і в Росії. За участі П. Могили було відкрито також колегії у Вінниці та Кременці. Багато зусиль доклав він і до розвитку книгодрукарської справи в Україні.
Наприкінці 1632 р. козаки і православне духовенство приймають рішення усунути від митрополії І. Копинського і обирають митрополитом Петра Могилу. Це рішення затверджується польським королем, а згодом — і патріархом Константинопольським. У наступні роки митрополит Могила з новою силою розгортає подвижницьку діяльність як на теренах церкви, так і в царині освітній, будівничій, книгодрукування тощо. Так, було відібрано в уніатів і впорядковано Софійський собор, почалася відбудова інших церков та монастирів. Він продовжує діяльність щодо впорядкування та піднесення культури православного богослужіння. Під керівництвом Могили було складено православний катехізис.
Багато зусиль доклав Могила до розвитку мистецтва в Україні. Для розпису київських церков запрошувалися кращі художники Європи, багато хто з них так і залишився в Києві, сприяючи розвиткові місцевої художньої школи. Як учені, викладачі Київської колегії, так і їхні учні мали змогу постійно користувалися однією з найбагатших на той час бібліотек Могили, яку він заповів Київському колегіуму.
Помер Петро Могила 11 січня 1647 р. Поховано його в Успенському соборі Києво-Печерського монастиря. [Видатні постаті в історії України (ІХ—ХІХ ст.): Короткі біографічні нариси. Історичні та художні портрети: Довід. вид. (В. І. Гусєв (пер. кол. авт.), В. П. Дрожжин, Ю. О. Калінцев, О. Г. Сокирко, В. І. Червінський. — К.: Вища шк., 2002.. — С. 153—156]

Запитання до документа
1) Що ви дізналися про життя та діяльність митрополита П. Могили?
2) Доведіть, що діяльність П. Могили охопила всі сторони церковного та культурного життя.
3) Поясніть, чому Київ того періоду називали «Могилянськими Атенами»?
4) Чи правомірно, на ваш погляд, час перебування П. Могили на посаді митрополита називати «Могилянською добою»? Свою відповідь аргументуйте.

 

Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: