Історія України. 7-9 клас

Із книги «Видатні постаті в історії України (ІХ—ХІХ ст.)» про уніатського митрополита І. Потія

Із книги «Видатні постаті в історії України (ІХ—ХІХ ст.)» про уніатського митрополита І. Потія


Серед прихильників церковної унії, її фундаторів, ідеологів і практиків вирізняється постать Іпатія Потія (світське ім’я Адам Потій) — уніатського митрополита (1600—1613 рр.). Він народився 1541 р. у с. Розанка на Волині в родині Лева Потія, литовського підскарбія та писаря при Великому литовському князі. Освіту здобув у приватній кальвіністській школі князя Радзивілла, послідовного покровителя литовських протестантів, та Краківській академії. <…>
У 1590 р. Потій залишає світську посаду і вступає до ордену базиліан, стає ченцем, одержує ім’я Іпатій. <…>
У цей час у країні розгортається діяльність ордену єзуїтів, які спрямовували зусилля на боротьбу з Реформацією і водночас обстоювали ідею церковної унії. Цьому, зокрема, було присвячено працю єзуїтського проповідника Петра Скарги «Про єдність Церкви Божої» (1577 р.). <…> Цей твір справив глибоке враження на Іпатія Потія, унаслідок чого він вирішує стати вірним слугою Папи Римського, прийнявши католицтво. <…>
Талановитий оратор і полеміст, людина освічена й розумна, але водночас марнославна й позбавлена моральних принципів, Іпатій Потій лише в особистих інтересах налагоджує тісні стосунки з Кирилом Терлецьким — єпископом Луцьким, і Михайлом Рогозою — митрополитом Київським, і вирішує поширити церковну унію на всю Україну. Для цього він здійснив поїздку до Ватикану. Отримавши благословення папи Климента VIII, Іпатій повернувся на батьківщину і з ще більшим завзяттям продовжив розпочату справу, ігноруючи невдоволення з боку духовних і світських осіб щодо введення унії. <…>
Потій насаджував унію в Україні надзвичайно заповзятливо, удаючись до брутальних і жорстоких методів. Особливо це посилилося після захоплення ним митрополичої кафедри в Києві (1599 р.) по смерті Михайла Рогози.
Потій ув’язнював непокірних православних священиків, голив їм бороди й голови, виганяв із приходів, піддавав тортурам. Нерідко він у супроводі озброєних прислужників вдирався до православних храмів, власноруч обдирав престоли, нищив або забирав із собою церковне начиння. Потій знищував православні братства, які виступали проти унії. <…>
Помер Іпатій Потій 18 липня 1613 р. на 72-му році життя, похований у Соборно-кафедральній церкві м. Володимира-Волинського! [Видатні постаті в історії України (ІХ—ХІХ ст.): Короткі біографічні нариси. Історичні та художні портрети: Довід. вид. (В. І. Гусєв (пер. кол. авт.), В. П. Дрожжин, Ю. О. Калінцев, О. Г. Сокирко, В. І. Червінський. — К.: Вища шк., 2002.. — С. 121—123]

Запитання до документа
1) Поясніть значення виділених слів.
2) Що ви дізналися про життя та діяльність уніатського митрополита І. Потія?
3) Дайте власну оцінку його діяльності.
 

Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: