Історія України. 7-9 клас

З «Історії української культури» про діяльність братств

З «Історії української культури» про діяльність братств


…Одним з істотних чинників українського релігійного і національно-культурного відродження стали братства і засновані ними школи та друкарні. <…> Ті православні братства, які починають виникати з 80-х рр. XVI ст., були виявом реформаційних тенденцій і прагнули перейняти у свої руки управління церковним майном і освітню діяльність. <…> На кінець 1585 р. українські міщани центральної частини Львова виробили статут своєї організації — Успенського братства. Братство із самого початку вважало одним з основних завдань піднесення освітнього рівня населення. Першими його керівниками і визначними організаторами братського руху на терені Львова були міщани з Руської вулиці Юрій та Іван Рогатинці, Іван та Дмитро Красовські, Лесько Малецький, Лука Губа, Хома Бабич. Більшість їх — представники гуманістичної культури, яскраві творчі індивідуальності, люди, беззастережно віддані спільній справі. <…> Близько 1615 р. стало діяти Богоявленське братство в Києві, а близько 1617 р. — Чеснохрестське братство в Луцьку. Виникають братства і в окремих містах Лівобережної України, але там їхні функції залишалися обрядово-побутовими. Утриманням шкіл і шпиталів, виборами духовенства на Лівобережжі займалися не братства, а міські й сільські громади. <…> Наявність у діяльності братств реформаційних елементів була породжена не механічним наслідуванням Заходу <…>, а випливала насамперед із місцевих умов. І якщо в подальшій діяльності братств ці елементи Реформації не знайшли розвитку, то програма братств аж ніяк не обмежувалася ними. Це була лише одна зі складових частин багатогранної участі братств у громадсько-політичному та культурному житті України. Міські братства великих міст активно виступали на захист громадянських прав православних, а після проголошення Берестейської унії повели боротьбу проти неї… [Історія української культури. — К., 2001. — Т. 2. — С. 127]

Запитання до документа
1) Поясніть значення поняття «братства».
2) Якими проблемами та питаннями опікувалися братства?
3) Доведіть або спростуйте твердження: «Православні братства, які починають виникати з 80-х рр. XVI ст., були проявом реформаційних тенденцій».
 

Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: