Історія України. 7-9 клас

Із листа Я. Головацького до О. Бодянського про пожвавлення українського культурно-освітнього руху у Східній Галичині під впливом революції 1848—1849 рр.

Із листа Я. Головацького до О. Бодянського про пожвавлення українського культурно-освітнього руху у Східній Галичині під впливом революції 1848—1849 рр.


Від місяця червня завелася в нас Матиця галицько-руська, із подібним наміренням, як-то чеська і другі слов’янські, і має вже сто кількадесят сочленів. Не маючи, однако ж, значительних грошей, не могла ще більших сочиненій видавати. Першу увагу звернуло те общество на ізданіє добрих учебних книжок для дітей. У тім наміренні видала Матиця «Буквар язика малоруського», написаний Ан[оном] Добрянським, парохом із Валяви, і зачала печатати «Граматику малоруську», мною сочиненную. Вийде також ізданієм Матиці галицько-руської. Тая ж Матиця зізвала була в місяці жовтні минувшого году собраніє учених руських, котрі нараджували над піднесенням народних шкіл і народної словесності. Сбор той, поділившися на відділи, держав свої засідання через цілий тиждень і працював у відділах. Накінець, установив «Общество галицько-руське просвіщенія народного». Ділання того собору вчених будуть напечатані іждивенієм Матиці. Матиця має намірення видавати часописьмо наукове, но недостаток фонду ділає ще таке ізданіє невозможним. Міністерство справедливості (юстиції) учредило перевід законів государственних австрійських на руський язик, і комісія, зложена з 10 членів, роботає неустанно над тим. [«Русалка Дністровая». Документи і матеріали. — К., 1989. — С. 73]

Запитання до документа
1) Яким чином революційні події 1848—1849 рр. вплинули на пожвавлення українського культурно-освітнього руху у Східній Галичині?
2) Що вам відомо про діяльність Галицько-руської матиці? Яким був внесок цієї діяльності в розвиток української освіти та науки?
3) Яким був внесок членів «Руської трійці» й зокрема Я. Головацького в розвиток українського культурно-освітнього руху?
 

Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: