Історія України. 7-9 клас

Із повідомлення Буковинської обласної президії коломийському обласному старості про антипоміщицьку агітацію Л. Кобилиці (1848 р.)

Із повідомлення Буковинської обласної президії коломийському обласному старості про антипоміщицьку агітацію Л. Кобилиці (1848 р.)

За відомостями, які до нас надійшли, депутат рейхстагу Лук’ян Кобилиця своїм місцевим однодумцям прищепив ідею, що домінії припинили діяльність та що він одержав від його величності цісаря вповноваження вибирати нових війтів і десятників, які будуть урядувати окремо без усякого втручання доміній. Усі піддані повинні звертатися до дідичів із проханням видати дрова в разі потреби з панських лісів, а якщо дворазове прохання не буде задоволене дідичами, то в таких випадках належить повідомити його, Кобилицю, а він уже дасть відповідні вказівки.
Кобилиця в деяких громадах провів нові громадські вибори, а в горах ніби він роз’яснив місцевому населенню, що ліси і полонини належать їм, що тут тільки він і цісар повинен давати розпорядження та що наступного року будуть усі звільнені від податків. [Селянський рух на Буковині в 40-х роках ХІХ ст.: Зб. документів. — К., 1949. — С. 186—187]

Запитання до документа
1) Складіть історичний портрет Л. Кобилиці.
2) Визначте причини селянських виступів у західноукраїнських землях.
3) Які методи боротьби використовував Л. Кобилиця?
4) Якими були результати соціальних виступів селян у першій половині ХІХ ст.? Визначте причини поразки селянських повстань.
 

Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: