Історія України. 7-9 клас

Із відозви Головної Руської Ради до галицьких русинів, опублікованої на сторінках першої української газети «Зоря Галицька» (1848 р.)

Із відозви Головної Руської Ради до галицьких русинів, опублікованої  на сторінках першої української газети «Зоря Галицька» (1848 р.)


«Ми, русини галицькі, належимо до великого руського народу, котрий одним говорить язиком і 15 мільйонів виносить, із котрого півтретя мільйони на землю галицьку замешкує. Той народ був колись самодільний, рівнявся в славі найможнішим народам Європи, мав свій письменний язик, свої власні устави, своїх власних князів; одним словом, був у добробуті, заможним і сильним». І далі, згадавши про нещастя, які впали на Русь, про відступництво панів і про занепад мови та народності руської, Рада вказує на надання конституції і ось якими словами відзивається до русинів:
«<…> Вставайте ж, браття, вставайте з довгого сну вашого, бо вже час! Вставайте, але не до завади і незгоди! Но двигнімся разом, щоби піднести народність нашу і забезпечити дані нам свободи. Пожиткуймо з тої спосібності, абисьмо не покрилися ганьбою перед світом і не стягнули на себе нарікання поколінь наступних. Поступаймо з другими народами в любові і згоді. Будьмо тим, чим бути можемо і повиннісь-мо, будьмо народом!»
Для свого ділання Рада народна визначує ось які три точки:
«1. Першим нашим завданням буде заховати віру і поставити обряд наш, і права церкви, і священиків наших нарівні з правами других обрядів.
2. Розвивати і підносити народність нашу у всіх її частях видосконалення язика нашого, запровадженням його в школах нижчих і вищих, видаванням письм часових, утримуванням кореспонденцій із письменниками так нашими, як іншими, до щепу слов’янського належними, розширенням добрих і ужиточних книжок у язиці руськім і усильним старанням впровадити і <…> поставити язик наш на рівні з іншими в урядах публічних.
3. Будемо чувати над нашими правами конституційними, розпізнавати потреби нашого народу і шукати поправи биту нашого на конституційній дорозі, а права наші від усякої напасті й оскорблення стало і сильно хоронити». [Франко І. Я. Панщина та її скасування 1848 р. в Галичині: Зібр. творів: У 50 т. — К., 1986. — Т. 47. — С. 116—117]

Запитання до документа
1) Укажіть рік створення Головної Руської Ради.
2) Поміркуйте, які особливості національно-визвольного руху на західноукраїнських землях знайшли своє відображення в документі Головної Руської Ради?
3) Якою була мета діяльності Головної Руської Ради? Які шляхи реалізації цієї мети бачили її члени?
4) Дайте власну оцінку програмних засад і діяльності Головної Руської Ради.
 

Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: