Історія України. 7-9 клас

З оголошення ради Київського університету про його урочисте відкриття

З оголошення ради Київського університету про його урочисте відкриття


...Затверджений у цьому краї університет, перетворений із Волинського ліцею, призначений переважно для навчання юнацтва губерній Київської, Волинської і Подільської; спадкова увага жителів їх до користі освіти і на майбутні часи зміцнила добробут учбових закладів цього краю.
Місцем заснування цього закладу обрано місто Київ, столицю святого рівноапостольного князя Володимира. <…> Хай це обрання провіщає успіхи розсадника освіти, у дусі благочестя і моральності.
Засновуваний університет названо імператорським університетом Святого Володимира, на честь великого просвітителя Росії. <…>
Університету Святого Володимира даровано всі права і привілеї, які надано іншим університетам у державі. Йому привласнено всі прибутки з фундушів і капіталів, пожертвуваних дворянством та іншими станами Київської, Волинської і Подільської губерній для Волинського ліцею і Київської гімназії; по-недостачі цих коштів всемилостивіше наказано збільшити їх значними асигнуваннями із загальних державних прибутків, відповідно до потреб на утримання університету. [Хрестоматія з історії України для студентів вузів / Упорядн. Б. І. Білик, П. В. Дячук, Я. С. Калакура та ін. — К.: ІСДО, 1993.— С. 133—134]

Запитання до документа
1) Укажіть рік відкриття університету в Києві.
2) Де в українських землях у першій половині ХІХ ст. було ще відкрито університет?
3) Якою була мета заснування університетів в українських землях?
4) Жителі яких губерній могли навчатися в Київському університеті?
5) На честь кого було названо університет у Києві? Чи справедливим, на ваш погляд, було таке рішення?
6) На які кошти мав існувати Київський університет?
7) Доведіть або спростуйте твердження: «Українські університети в ХІХ ст. стали центрами науки та культури».
8) Яким було значення діяльності університетів? Дайте власну оцінку цій діяльності.
 

Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: