Історія України. 7-9 клас

Із Місцевого положення про поземельне облаштування селян, оселених у Малоросійських губерніях, 19 лютого 1861 р.

Із Місцевого положення про поземельне облаштування селян, оселених у Малоросійських губерніях, 19 лютого 1861 р.


1. Повинності із селян визначають в уставній грамоті: окремо за піші ділянки, окремо за додаткові й окремо за садиби. <...>
2. Із десятини садибної землі визначається щорічна плата по 5 крб 10 коп. <...>
3. За десятину польової землі в кожній із місцевостей <...> призначається оброк у такому розмірі:
У Чернігівській губернії в 1-й місцевості — 2 крб 50 коп., у 2-й — 1 крб 60 коп., у 3-й — 1 крб 40 коп.
У Полтавській губернії в 1-й — 2 крб 50 коп., у 2-й — 2 крб.
У Харківській губернії в 1-й — 2 крб 80 коп., у 2-й — 2 крб 40 коп., у 3-й — 2 крб 10 коп., — у 4-й — 1 крб 80 коп.
4. Поміщикові надається право вимагати сплати оброку за півроку наперед.
5. За десятину пішої та додаткової польової ділянки в кожній з місцевостей призначається іздольна повинність тільки чоловічими пішими днями в такому розмірі:
У Чернігівській губернії в 1-й місцевості — 21 день, у 2-й — 14 днів, у 3-й — 12 днів.
У Полтавській губернії в 1-й — 21 день, у 2-й — 16 днів.
У Харківській губернії в 1-й — 19 днів, у 2-й — 16 днів, у 3-й — 14 днів, у 4-й — 12 днів.
6. Обчислення чоловічих піших робочих днів, що належать за польову землю, провадиться по кожній селянській ділянці відповідно до кількості наявної в ній придатної землі. <...>
7. Із загальної кількості робочих днів, що йдуть на користь поміщиків із ділянки, три п’ятих відробляються селянами протягом літнього півріччя, а дві п’ятих протягом зимового. <...>
8. Робота, яку протягом дня потрібно виконати в рахунок повинності, визначається в урочному положенні. <...>
9. Кожний домохазяїн відповідає окремо за справне виконання тих повинностей, на користь поміщика встановлених, які належать із ділянки, що перебуває в його користуванні. [Свод узаконений и распоряжений правительства по устройству быта крестьян, 1861—1873 гг. — С. 377—424]

Запитання до документа
1) Визначте причини селянської реформи 1861 р.
2) Які права отримали селяни згідно з аграрною реформою 1861 р.?
3) Яким було становище «тимчасовозобов’язаних селян»?
4) Якими були умови викупу селянами їхніх садиб і польових угідь? Чи задовольняли вони потреби селян?
5) Використовуючи текст наведених джерел, доведіть або спростуйте твердження: «Аграрна реформа 1861 р. була проведена в інтересах поміщиків».
6) Визначте особливості проведення аграрної реформи 1861 р. в українських землях. Чому проведення реформи в різних регіонах України відрізнялося?
7) Дослідник О. Бойко відзначає, що «скасування кріпосного права стало початковим кроком, своєрідним ключем до модернізації Російської імперії». Поясніть значення поняття «модернізація». Аргументовано доведіть або спростуйте твердження дослідника. Дайте власну оцінку селянської реформи 1861 р.
8) Визначте позитивні та негативні наслідки аграрної реформи 1861 р.
9) Порівняйте проведення аграрної реформи на українських землях в Австрійській та Російській імперіях. Зробіть висновок.
 

Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: