Історія України. 7-9 клас

Із заяви депутата Сенату Франції К. Делямара про український народ (1869 р.)

Із заяви депутата Сенату Франції К. Делямара про український народ (1869 р.)


...У Європі існує народ, забутий істориками, — народ русинів: 12,5 млн — російським царем і 2,5 млн — під Австро-Угорською монархією. Народ цей такий же численний, як народ Іспанії, утричі більший за чехів і рівний за кількістю всім підданим корони Святого Стефана. Цей народ існує, має свою історію, відмінну від історії Польщі та ще більше відмінну від історії Московщини. Він має свої традиції, свою мову, окрему від московської і польської, має виразну індивідуальність, за яку бореться. Історія не повинна забувати, що до Петра І той народ, який ми називаємо рутенами, звався руським, або русинами, і його земля звалася Руссю і Рутенією, а той народ, який ми нині звемо руським, звався москвинами, а їх земля — Московією. Наприкінці минулого століття всі у Франції і в Європі добре вміли відрізняти Русь від Московії. [Січинський В. Чужинці про Україну. Вибір з описів подорожей по Україні та інших писань чужинців про Україну за десять століть. — К., 1992. — С. 220]

Запитання до документа
1) До складу яких держав входили українські землі в першій половині ХІХ ст.?
2) Яким чином автор джерела характеризує історичне минуле українського народу та обґрунтовує ідею його окромешності?

 

Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: