ЧИСЛІВНИК

Пройти тест

 • Час: 00:00/00:30:00
 • Питання: 0/12
 1. Укажіть рядок, у якому відмінкові форми складених кількісних числівників записано правильно.

  (Кількість балів 1.00)

 2. Укажіть рядок числівників, кожен із яких пишеться як одне слово.

  (Кількість балів 1.00)

 3. Укажіть рядок числівників, які змінюються за родами, числами та відмінками.

  (Кількість балів 1.00)

 4. Укажіть речення, у якому вжито числівник.

  (Кількість балів 1.00)

 5. Укажіть рядок числівників, у кожному з яких на місці пишеться ь.

  (Кількість балів 1.00)

 6. Укажіть рядок словосполучень, у яких іменник уживається із закінченням -ів.

  (Кількість балів 1.00)

 7. Укажіть рядок правильних відмінкових форм складених порядкових числівників.

  (Кількість балів 1.00)

 8. Укажіть правильне твердження.

  (Кількість балів 1.00)

 9. Укажіть правильно виконаний морфологічний розбір числівника.

  (Кількість балів 1.00)

 10. Укажіть рядок числівників, які змінюються лише за відмінками.

  (Кількість балів 1.00)

 11. Укажіть рядок словосполучень, де в усіх випадках на місці пропуску слід писати и.

  (Кількість балів 1.00)

 12. Укажіть рядок, у якому всі словосполучення побудовано правильно.

  (Кількість балів 1.00)

Час вичерпано
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: