ЗАЙМЕННИК

Пройти тест

 • Час: 00:00/00:30:00
 • Питання: 0/12
 1. Укажіть речення, у якому вжито відносний займенник.

  (Кількість балів 1.00)

 2. Укажіть речення, у якому вжито особовий займенник другої особи множини.

  (Кількість балів 1.00)

 3. Укажіть рядок словосполучень, у якому всі займенники третьої особи мають приставний н.

  (Кількість балів 1.00)

 4. Укажіть ряд займенників, які змінюються так само, як прикметники.

  (Кількість балів 1.00)

 5. Укажіть рядок займенників, що належать до одного й того ж самого розряду.

  (Кількість балів 1.00)

 6. Укажіть правильно виконаний морфологічний розбір займенника.

  (Кількість балів 1.00)

 7. Укажіть речення, у якому вжито присвійний займенник.

  (Кількість балів 1.00)

 8. Укажіть рядок займенників, які змінюються лише за відмінками.

  (Кількість балів 1.00)

 9. Укажіть речення, у якому зворотний займенник себе вжито в родовому відмінку.

  (Кількість балів 1.00)

 10. Укажіть рядок займенників, які пишуться через дефіс.

  (Кількість балів 1.00)

 11. Укажіть речення, у якому вжито заперечний займенник із наголосом на першому складі.

  (Кількість балів 1.00)

 12. Укажіть правильне твердження.

  (Кількість балів 1.00)

Час вичерпано
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: