Supermemo

Як працювати з курсом

Кожен курс складається з кількох уроків, що містять теоретичний матеріал і практичні вправи (кнопка Змісту курсу розташована в правому нижньому куті сторінки, його можна викликати або згортати).

Читаючи правило, натисніть на кнопку аудіозапису, щоб почути іноземні слова з цього правила у виконанні носіїв мови, яку вивчаєте. Читаючи іншомовний текст, наведіть курсор на його абзаци, щоб побачити його переклад.

Після ознайомлення з правилом або текстом перейдіть до вправ, пов’язаних із цим матеріалом. Програма автоматично показує їх послідовність, але можна й самостійно управляти пересуванням по будь-якому курсу чи уроку за допомогою Панелі управління (її можна викликати або згорнути кнопкою в лівому нижньому куті сторінки) або Змісту курсу (у правій частині сторінки).

У курсі пропонуються різні типи завдань. Один з типів полягає у введенні відповіді (перекладу слова чи фрази, заповнення пропуску в реченні тощо). У деяких вправах подаються перші літери слів, щоб допомогти вам. Після введення відповіді натисніть Перевірити. Якщо ваша відповідь збігається з правильною, вона буде виділена зеленим. Якщо ні, вона буде виділена червоним, а поряд буде показана правильна відповідь.

Якщо це завдання з кількома можливими відповідями, натисніть на ту, яка, на вашу думку, є правильною. Потім натисніть Перевірити. Програма виділить правильну відповідь зеленим, а неправильну — червоним. На деякі запитання може бути більше однієї правильної відповіді. Схожий тип завдання оформлений за допомогою випадного списку. Ви обираєте одну відповідь із набору варіантів. Усі варіанти можна подивитися, натиснувши позначку стрілки.

Ще один тип вправ полягає в сортуванні елементів зі списку за категоріями або пропусками у тексті. Елементи можна пересувати багато разів. Заповнювати категорії або пропуски в тексті можна до тих пір, доки ви не натиснете кнопку Перевірити.

У курсах також є вправи, в яких вам запропонують розставити елементи у правильному порядку. Елементи, які можна пересувати, виділені рамкою. По закінченні виконання завдання натисніть Перевірити.

Описаний вище режим показу правильних відповідей стосується всіх видів вправ, крім завдань типу «запитання — відповідь» або «усно перекладіть», у яких ви відповідаєте вголос або мовчки. Правильна відповідь (або її зразок) буде показана під запитанням.

Після перевірки вирішіть самі, яку оцінку поставити, й натисніть відповідну кнопку. У більшості випадків ваші відповіді перевіряються автоматично. Залежно від того, правильна відповідь чи ні, програма пропонує оцінку (Я не знаю/Майже/Я знаю), але остаточний вибір ви робите самі. Ця можливість особливо корисна, коли ви зробили якусь незначну помилку, скажімо, друкарську. Програма запропонує негативну оцінку, хоч відповідь дуже близька до правильної.

Будь ласка, пам’ятайте, що оцінка, яку ви отримуєте за кожну вправу, впливає на те, як вони потім включаються до розкладу повторень. Якщо ви припустилися помилки у вправі або якщо ваша відповідь далека від запропонованої програмою і ви думаєте, що ще не володієте матеріалом, обирайте Я не знаю або Майже. Вправи з такою оцінкою автоматично включаються до відпрацювання, тож у вас буде можливість виконати цю вправу ще раз у тому ж уроці. Вправи з оцінкою Я знаю не включаються до циклу відпрацювань, але ви можете знов їх побачити у повтореннях, призначених  SuperMemo на подальші дні.

Після того як ви поставите собі оцінку, подальші вправи будуть показуватися доти, доки не будуть виконані всі завдання у плані Навчання на день. Якщо за якісь вправи у цей день будуть оцінки Я не знаю або Майже, програма перейде до циклу Повторення, і ви виконаєте ці вправи ще раз. Цього разу ви також зможете оцінити свою відповідь. Вправи відпрацьовуються наприкінці заняття до тих пір, поки ви не позначили всі свої відповіді варіантом Я знаю.

Після виконання денної порції вправ програма завершить заняття, з’явиться спливаюче вікно. Щоб перейти до повторення, натисніть Розпочати повторення. Щоб продовжити навчання й виконувати вправи з наступної порції, натисніть Продовжити навчання. Якщо ви хочете завершити навчання на сьогодні, натисніть Головна сторінка й Вихід. Ви також можете самостійно корегувати свій План (див. розділ інструкції «Додаткові можливості»).

Протягом кожного заняття програма забезпечує вам такі етапи:

·         запам’ятовування нової інформації,

·         відпрацювання вправ, виконаних за цей урок із поганою оцінкою,

·         повторення, призначені на цей день (якщо є).

Запам’ятовування з програмою SuperMemo становить безкінечне коло повторень. Але не бійтеся, що ви втратите багато часу, повторюючи давно відомі слова. Після кількох успішних повторень цей матеріал буде повторюватися так рідко, що практично зникне з вашої програми.

SuperMemo так призначає повторення, щоб ви повторювали матеріал, який у даний день перебуває під загрозою забування. Щоб перейти до повторення, натисніть кнопку Повторення. Вправи, за які на попередніх етапах були поставлені погані оцінки, відпрацьовуються доти, доки не отримають позитивну оцінку.

Навіть якщо ви не збираєтеся вивчати новий матеріал, вам слід перевірити, чи призначені програмою SuperMemo на сьогодні повторення. Невиконані завдання накопичуються, і після тривалої перерви буває складно надолужити пропущене у програмі. Нерегулярна робота із SuperMemo, таким чином, може принести розчарування.

SuperMemo зазвичай призначає перше повторення будь-якої картки через 2–3 дні після її першої появи в заняттях. Цей проміжок не залежить від отриманої оцінки. Оцінка матиме значення для проміжку часу перед подальшими повтореннями. Якщо оцінки добрі, проміжки збільшуються, а якщо погані, то проміжок часу буде дуже коротким, а вправи увійдуть у відпрацювання поточного заняття.

Під час вивчення нового матеріалу ви можете пропустити те, що не хочете вчити, або повернутися до вже виконаних вправ. Для цього оберіть у змісті картку, до якої ви хочете перейти, або скористайтеся стрілочками на Панелі управління. 

Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: