Тематичне оцінювання за розділом «Перші середньовічні держави»

 • Час: 00:00/03:00:00
 • Питання: 0/11
 1. У якому місті в 843 р. був підписаний договір про розподіл Франк-ської держави між синами Людовіка Благочестивого?

  (Кількість балів 1.00)

 2. Які племена створили наймогутнішу варварську державу в Західній Європі, що згодом перетворилося на імперію?

  (Кількість балів 1.00)

 3. Яка подія дала поштовх Великому переселенню народів у ІV—VІ ст.? 

  (Кількість балів 1.00)

 4. Який король навернув франків до християнства?

  (Кількість балів 1.00)

 5. На ілюстрації зображено кінну статую засновника:

  (Кількість балів 1.00)

 6. Який народ найдовше чинив опір Карлу Великому під час його за-войовницьких походів? 

  (Кількість балів 1.00)

 7. У період правління якого імператора Візантія досягла максималь-ного територіального розширення?

  (Кількість балів 1.00)

 8. Назвіть місто, біля якого турки­сельджуки в 1071 р. розбили візан-тійське військо, що дозволило їм утворити Іконійський султанат.

  (Кількість балів 1.00)

 9. Зображений храм був окрасою столиці: 

  (Кількість балів 1.00)

 10. Від якого року мусульмани ведуть своє літочислення?

  (Кількість балів 1.00)

 11. Одним із наслідків арабських завоювань стало поширення:

  (Кількість балів 1.00)

Час вичерпано
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: