Перевір себе за темою "Повторення вивченого в 3 класі"

 • Час: 00:00/03:00:00
 • Питання: 0/12
 1. Скільки голосних звуків в українській мові?

  (Кількість балів 1.00)

 2. У якому слові всі приголосні м’які?

  (Кількість балів 1.00)

 3. Назви слово, у якому всі приголосні звуки дзвінкі.

  (Кількість балів 1.00)

 4. Яка буква в алфавіті стоїть перед буквою к?

  (Кількість балів 1.00)

 5. Яке слово не можна поділити для переносу?

  (Кількість балів 1.00)

 6. Знайди неправильний варіант переносу слова ґудзики.

  (Кількість балів 1.00)

 7. Визнач, у якому із словосполучень слово гострий ужито в прямому значенні.

  (Кількість балів 1.00)

 8. Визнач, у якому рядку всі слова є близькими за значенням.

  (Кількість балів 1.00)

 9. Визнач, у якому рядку всі слова є спільнокореневими.

  (Кількість балів 1.00)

 10. Визнач, у корені якого із поданих слів при словозміні або доборі спільнокореневих слів відбувається чергування голосних звуків.

  (Кількість балів 1.00)

 11. Серед поданих слів знайди перевірне до слова весна.

  (Кількість балів 1.00)

 12. Визнач, у якому слові пропущено префікс с-.

  (Кількість балів 1.00)

Час вичерпано
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: