с. 46 Повторення вивченого за рік.

 • Час: 00:00/03:00:00
 • Питання: 0/12
 1. Прочитай. Визнач тип тексту.

  Синичка – справжній охоронець саду.
  Вона знищує величезну кількість різних комах. За добу синичка з’їдає стільки мух, жуків і гусені, скільки важить сама.
  Якщо в садку порядкують синички, то на деревах жодного шкідника не залишиться.

   

  (Кількість балів 1.00)

 2. Прочитай речення. Визнач його граматичну основу.
  Теплий промінчик весняного сонечка впав на землю.
   

  (Кількість балів 1.00)

 3. Добери синонім до поданого словосполучення.
  Повісити носа
   

  (Кількість балів 1.00)

 4. Познач правильно написане слово.

  (Кількість балів 1.00)

 5. Познач неправильно написане слово.

  (Кількість балів 1.00)

 6. Визнач, у якому рядку записані лише ті букви, перед якими пишеться префікс с-.

  (Кількість балів 1.00)

 7. Назви слово, у якому не пишеться апостроф.

  (Кількість балів 1.00)

 8. Визнач, у якому рядку записані лише іменники середнього роду.

  (Кількість балів 1.00)

 9. Визнач, яке слово серед поданих вживається лише у формі множини.

  (Кількість балів 1.00)

 10. На які питання відповідає іменник, який у реченні є підметом?

  (Кількість балів 1.00)

 11. Визнач, у якому часі вжито дієслово в такому реченні:
  Надійка читає цікаву книжку.
   

  (Кількість балів 1.00)

 12. Як пишеться не з дієсловами?

  (Кількість балів 1.00)

Час вичерпано
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: