Лекція 10 "Підказки та їх використання"

Домашнє завдання (для розширеного формату участі)

Розробіть підказки до слайдів. 

Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: