Лекція 2 "Презентація для учнів, а не для вчителя"

Домашнє завдання (для розширеного формату участі)

Проаналізуйте основні цілі, які Ви ставили після першого завдання.

Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: