Лекція 7 "Емоційна та змістова складова виступу"

Домашнє завдання (для розширеного формату участі)

Побудуйте "іскрографік" Вашої презентації.

Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: