Дистанційне оцінювання за предметом "Всесвітня історія" (поглиблений рівень) .9 клас. (О. В. Гісем, О. О. Мартинюк)

Теми курсу

Тестові завдання для підготовки до тематичного оцінювання за розділом I «Європа та Америка наприкінці XVIII — на початку XIX ст.» і розділом ІІ «Європа та Америка в добу революцій і національного об’єднання (1815—1870 рр.)» розпочати роботу
Тестові завдання для підготовки до тематичного оцінювання за розділом III «ЄВРОПА ТА АМЕРИКА в останній третині XIX — на початку XX ст.» розпочати роботу
Тестові завдання для підготовки до тематичного оцінювання за розділом IV «ПРОБУДЖЕННЯ АЗІЇ. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ (друга половина XIX — початок XX ст.)початку XX ст.» та розділом V «РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ (кінець XVIII — початок XX ст.)» розпочати роботу
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: