Початкова школа. Методика формування математичної компетентності

Курс спрямований на вдосконалення фахової майстерності вчителів з формування в учнів математичної компетентності. Слухачі поглиблять свої знання про вікові особливості молодших школярів; ознайомляться із сучасними методичними підходами до вивчення в 1 і 2 класах нумерації чисел, формування обчислювальних навичок додавання і віднімання чисел у межах 100; здобудуть теоретичний і практичний досвід реалізації методичної системи формування в учнів умінь розв'язувати задачі.

Інструкція з виконання підсумкового тесту

Теми курсу

Підсумковий тест розпочати роботу
Перелік рекомендованої літератури розпочати роботу
Навчально-тематичний план курсу розпочати роботу
Тема 1. Методика навчання нумерації і арифметичних дій у концентрі «Десяток» розпочати роботу
Тема 2. Методика навчання нумерації і арифметичних дій у концентрі «Сотня» розпочати роботу
Тема 3. Концентр «Сотня». Методика формування обчислювальних навичок табличного множення та ділення розпочати роботу
Тема 4. Методика формування вмінь розв'язувати прості задачі в 1 і 2 класах розпочати роботу
Тема 5. Методика розв'язування складених задач у 2 класі розпочати роботу
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: