«Фізика» підручник для 7 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Бар’яхтар В. Г., Довгий С. О., Божинова Ф. Я., Горобець Ю. І., Ненашев І. Ю., Кірюхіна О. О.; за редакцією Бар’яхтара В. Г., Довгого С. О.)

«Фізика» підручник для 7 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Бар’яхтар В. Г., Довгий С. О., Божинова Ф. Я., Горобець Ю. І., Ненашев І. Ю., Кірюхіна О. О.; за редакцією Бар’яхтара В. Г., Довгого С. О.)

Повна версія підручника (2020р.)

 

Матеріали до підручника

Розділ 1. § 1. Фізика – наука про природу. Фізичні тіла та фізичні явища. розпочати роботу
Розділ 1. § 2. Будова речовини. Молекули. Атоми розпочати роботу
Розділ 1. § 3. Наукові методи вивчення природи. Внесок українських учених у розвиток фізики розпочати роботу
Розділ 1. § 4. Фізичні величини. Вимірювання фізичних величин розпочати роботу
Лабораторна робота № 1. Визначення ціни поділки шкали вимірювального приладу розпочати роботу
Розділ 1. § 5. Похибки й оцінювання точності вимірювань розпочати роботу
Лабораторна робота № 2. Вимірювання об’ємів твердих тіл, рідин і сипких матеріалів розпочати роботу
Тренувальні тестові завдання до розділу 1 «Фізика як природнича наука. Методи наукового пізнання» розпочати роботу
Розділ 2. § 6. Механічний рух. Відносність руху. Система відліку. Матеріальна точка розпочати роботу
Розділ 2. § 7. Траєкторія руху. Шлях. Переміщення розпочати роботу
Розділ 2. § 8. Рівномірний рух. Швидкість руху розпочати роботу
Розділ 2. § 11. Нерівномірний рух. Середня швидкість нерівномірного руху розпочати роботу
Розділ 2. § 12. Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період обертання розпочати роботу
Розділ 2. § 13. Коливальний рух. Амплітуда, період і частота коливань розпочати роботу
Тренувальні тестові завдання до розділу 2 «Механічний рух» розпочати роботу
Розділ 3. Частина I. § 14. Явище інерції розпочати роботу
Розділ 3. Частина I. § 15. Інертність тіла. Маса розпочати роботу
Лабораторна робота № 6. Вимірювання мас тіл способом зважування розпочати роботу
Лабораторна робота № 7. Визначення густини твердого тіла та рідини розпочати роботу
Розділ 3. Частина I. § 18. Сила – міра взаємодії. Графічне зображення сил. Додавання сил розпочати роботу
Розділ 3. Частина I. § 19. Деформація тіла. Сила пружності. Закон Гука розпочати роботу
Лабораторна робота № 8. Дослідження пружних властивостей тіл розпочати роботу
Розділ 3. Частина I. § 20. Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість розпочати роботу
Розділ 3. Частина I. § 21. Тертя. Сила тертя розпочати роботу
Тренувальні тестові завдання до розділу 3 «Взаємодія тіл. Сила». Частина I. Сила. Види сил розпочати роботу
Розділ 3. Частина II. § 22. Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску розпочати роботу
Розділ 3. Частина II. § 23. Тиск газів і рідин. Закон Паскаля розпочати роботу
Розділ 3. Частина II. § 24. Гідростатичний тиск розпочати роботу
Розділ 3. Частина II. § 25. Атмосферний тиск і його вимірювання. Барометри розпочати роботу
Розділ 3. Частина II. § 26. Сполучені посудини. Манометри розпочати роботу
Розділ 3. Частина II. § 27. Виштовхувальна сила в рідинах і газах. Закон Архімеда розпочати роботу
Розділ 3. Частина II. § 28. Умови плавання тіл розпочати роботу
Тренувальні тестові завдання до розділу 3 «Взаємодія тіл. Сила». Частина II. Тиск. Закон Архімеда. Плавання тіл розпочати роботу
Розділ 4. § 31. Потужність розпочати роботу
Розділ 4. § 33. Закон збереження і перетворення механічної енергії розпочати роботу
Розділ 4. § 34. Момент сили. Умови рівноваги важеля розпочати роботу
Лабораторна робота № 11. Вивчення умови рівноваги важеля розпочати роботу
Розділ 4. § 35. Рухомий і нерухомий блоки розпочати роботу
Розділ 4. § 36. Прості механізми. Коефіцієнт корисної дії механізмів розпочати роботу
Тренувальні тестові завдання до розділу 4 «Механічна робота та енергія» розпочати роботу
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: