Тренувальні тестові завдання до розділу 4 «Механічна робота та енергія»

 • Час: 00:00/03:00:00
 • Питання: 0/18
 1. У якому випадку сила виконує додатну роботу?

  (Кількість балів 1.00)

 2. Яку мінімальну роботу потрібно виконати, щоб пересунути брусок масою 4 кг по столу на 1,5 м. Коефіцієнт тертя між столом та бруском становить 0,25. Вважайте, що g = 10 м/с2.

  (Кількість балів 1.00)

 3. Для того щоб збільшити потужність у 2 рази, потрібно:

  (Кількість балів 1.00)

 4.  Яку потужність розвиває двигун моторного човна, якщо за швидкості 27 км/год сила опору руху становить 3 кН?

  (Кількість балів 1.00)

 5. Тіло масою 200 г розташовано на висоті 40 м над поверхнею Землі. Обчисліть потенціальну енергію тіла відносно поверхні Землі. Вважайте, що g = 10 м/с2.

  (Кількість балів 1.00)

 6.  Пружину жорсткістю 200 розтягнули з недеформованого стану на 4 см. Обчисліть потенціальну енергію деформованої пружини.

  (Кількість балів 1.00)

 7. Кінетичну енергію має тіло:

  (Кількість балів 1.00)

 8.  Яку кінетичну енергію має тіло масою 20 кг, якщо воно рухається зі швидкістю 18 км/год?

  (Кількість балів 1.00)

 9.  Закон збереження та перетворення механічної енергії виконується для:

  (Кількість балів 1.00)

 10. Кулька без початкової швидкості почала вільно падати з висоти 30 м. На якій висоті її потенціальна енергія відносно поверхні Землі буде вдвічі меншою за її кінетичну енергію?

  (Кількість балів 1.00)

 11. Стиснена пружина пружинного пістолета має потенціальну енергію 20 Дж. Яку максимальну швидкість вона може надати кульці масою 100 г?

  (Кількість балів 1.00)

 12.  Яке значення має сила , що прикладена до важеля, якщо маса вантажу дорівнює 10 кг (див. рисунок)? Вагою важеля знехтуйте. Вважайте, що g = 10 м/с2.

  (Кількість балів 1.00)

 13.  Важіль перебуває в рівновазі (див. рисунок). Маса і першого, і другого вантажів становить 4 кг. Якою є маса третього вантажу? Вагою важеля знехтуйте.

  (Кількість балів 1.00)

 14.  Якою є маса кульки (див. рисунок)? Масою блока знехтуйте. Тертя відсутнє. Вважайте, що g = 10 м/с2.

  (Кількість балів 1.00)

 15.  За допомогою важеля піднімають вантаж. До короткого плеча важеля прикладена сила, яка виконує роботу 2 кДж. Якою є маса вантажу, якщо його було піднято на 50 см? Тертя відсутнє, вагою важеля знехтуйте. Вважайте, що g = 10 м/с2.

  (Кількість балів 1.00)

 16. За допомогою підйомника, який складається з рухомого та нерухомого блоків (див. рисунок), піднімають вантаж масою 45 кг. Обчисліть ККД підйомника, якщо маса рухомого блока становить 5 кг. Тертя відсутнє.

  (Кількість балів 1.00)

 17. Установіть відповідність між прикладами руху тіл та зміною їхніх енергій.

  (Кількість балів 2.00)

   • 1

    брусок, який спочатку рухався по гладенькій горизонтальній поверхні, в’їжджає на шорстку ділянку

   • 2

    брусок ковзає похилою площиною

   • 3

    брусок рівномірно тягнуть по горизонтальному столу

   • 4

    брусок тягнуть вгору похилою площиною

   • А

    потенціальна енергія бруска зменшується

   • Б

    потенціальна та кінетична енергії бруска не змінюються

   • В

    кінетична енергія бруска зменшується

   • Г

    потенціальна енергія бруска збільшується

  А Б В Г
  1
  2
  3
  4
 18. Установіть відповідність між прикладами руху тіл та знаками роботи, яку виконують сили, що діють на тіла, або перетвореннями енергії тіл.

  (Кількість балів 2.00)

   • 1

    ракета злітає з космодрому

   • 2

    кулька вільно падає

   • 3

    стиснена попередньо пружина зачиняє вхідні двері

   • 4

    автомобіль розганяється без проковзування шин по дорозі

   • А

    сила тертя спокою виконує додатну роботу

   • Б

    потенціальна енергія перетворюється на кінетичну

   • В

    сила тяжіння виконує від’ємну роботу

   • Г

    сила пружності виконує додатну роботу

  А Б В Г
  1
  2
  3
  4
Час вичерпано
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: