Хімія. 9 клас. Підручник (О. В. Григорович)

Хімія : підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів
Автор: О. В. Григорович

Версія підручника для ознайомлення*

Демоверсія підручника
* тільки для некомерційного використання

Здійснюючи завантаження Ви приймаєте умови ліцензійного договору

Електронні матеріали до підручника

§ 4. Будова молекули води. Поняття про водневий зв’язок. Розчинення речовин у воді розпочати роботу
§ 6. Характеристики розчинів. Кристалогідрати розпочати роботу
§ 11. Поняття про pH розчину. Кислотність середовища розпочати роботу
§ 12. Реакції обміну між розчинами електролітів. Йонно-молекулярні рівняння хімічних реакцій розпочати роботу
Лабораторний дослід № 3. Реакції обміну між електролітами у водних розчинах, що супроводжуються виділенням газу розпочати роботу
Лабораторний дослід № 4. Реакції обміну між електролітами у водних розчинах, що супроводжуються утворенням води розпочати роботу
§ 15. Окисники й відновники розпочати роботу
§ 16. Складання рівнянь окисно-відновних реакцій. Метод електронного балансу розпочати роботу
§ 17. Тепловий ефект хімічних реакцій розпочати роботу
§ 18. Швидкість хімічної реакції розпочати роботу
§ 19. Класифікація хімічних реакцій розпочати роботу
§ 20. Вступ до органічної хімії розпочати роботу
§ 22. Гомологи метану — насичені вуглеводні розпочати роботу
§ 23. Властивості метану та його гомологів, їх застосування розпочати роботу
§ 25. Етен і етин — ненасичені вуглеводні розпочати роботу
§ 28. Одноатомні спирти. Етиловий спирт розпочати роботу
§ 31. Вищі карбонові кислоти. Мило розпочати роботу
§ 32. Жири розпочати роботу
§ 34. Вуглеводи: крохмаль та целюлоза розпочати роботу
§ 36. Природні й синтетичні органічні сполуки. Захист довкілля від стійких органічних забруднювачів розпочати роботу
Тема 1. Розчини розпочати роботу
Тема 2. Хімічні реакції розпочати роботу
Тема 3. Органічні сполуки розпочати роботу
Демонстрація 10. "Дія етанової кислоти на індикатори" розпочати роботу
Додаткові матеріали розпочати роботу
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: