Історія України. 9 клас. Підручник. (О. В. Гісем, О. О. Мартинюк)

Історія України. Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів

Автори: О. В. Гісем, О. О. Мартинюк

Версія підручника для ознайомлення*

Демоверсія підручника

Повна версія підручника*

 

* тільки для некомерційного використання

Здійснюючи завантаження, Ви приймаєте умови ліцензійного договору

Електронні матеріали до підручника

§ 2. Наддніпрянська Україна у складі Російської імперії розпочати роботу
§ 3. Наддніпрянська Україна в системі міжнародних відносин цієї доби розпочати роботу
§ 4. Соціально-економічний розвиток розпочати роботу
§ 5. Початок українського національного відродження. розпочати роботу
§ 6. Російський та польський визвольні рухи. Соціальні протести розпочати роботу
Тестові завдання для підготовки до тематичного оцінювання за розділом I «Українські землі у складі Російської імперії наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.» розпочати роботу
§ 7. Західноукраїнські землі у складі Австрійської імперії розпочати роботу
§ 8. Початок українського національного відродження розпочати роботу
§ 9. Європейська революція 1848—1849 рр. у західноукраїнських землях розпочати роботу
Тестові завдання для підготовки до тематичного оцінювання за розділом II «Західноукраїнські землі у складі Австрійської імперії наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.» розпочати роботу
§ 10. Культура України. Розвиток освіти, науки та літератури розпочати роботу
§ 11. Культура України. Розвиток театру, музики, образотворчого мистецтва та архітектури розпочати роботу
Тестові завдання для підготовки до тематичного оцінювання за розділом III «Культура України кінця XVIII — першої половини XIX ст.» розпочати роботу
§ 13. Ліквідація кріпацтва та реформи 1860—1870-х рр. розпочати роботу
§ 16. Український національний рух наприкінці 50-х — у 60-х рр. XIX ст. розпочати роботу
§ 17. Український національний рух наприкінці 1860-х — у 1890-х рр. розпочати роботу
Тестові завдання для підготовки до тематичного оцінювання за розділом IV «Українські землі у складі Російської імперії в другій половині XIX ст.» розпочати роботу
Хроніка подій розпочати роботу
§ 19—20. Соціально-економічний розвиток західноукраїнських земель у другій половині XIX ст. розпочати роботу
§ 21. Суспільно-політичне життя на західноукраїнських землях у 60—70-ті рр. XIX ст. розпочати роботу
§ 22. Радикальний рух у Галичині. Перетворення Галичини на «український П’ємонт». Особливості суспільно-політичного життя на Буковині та Закарпатті в другій половині XIX ст. розпочати роботу
Наш край у другій половині XIX ст. розпочати роботу
Тестові завдання для підготовки до тематичного оцінювання за розділом V «Західноукраїнські землі у складі Австро-Угорщини в другій половині XIX ст.» розпочати роботу
§ 23. Соціально-економічний розвиток українських земель розпочати роботу
§ 25. Події революції 1905—1907 рр. в Україні розпочати роботу
Тестові завдання для підготовки до тематичного оцінювання за розділом VI «Українські землі у складі Російської імперії на початку XX ст.» розпочати роботу
§ 28—29. Суспільно-політичне життя на західноукраїнських землях на початку XX ст. розпочати роботу
Тестові завдання для підготовки до тематичного оцінювання за розділом VII «Західноукраїнські землі у складі Австро-Угорської імперії на початку XX ст.» розпочати роботу
§ 30—31. Розвиток освіти й науки розпочати роботу
§ 32. Українська література, театр, музика в другій половині XIX — на початку XX ст. розпочати роботу
§ 33. Українське образотворче мистецтво та архітектура в другій половині XIX — на початку XX ст. розпочати роботу
Наш край на початку XX ст. розпочати роботу
Тестові завдання для підготовки до тематичного оцінювання за розділом VIII «Культура України в середині XIX — на початку XX ст.» розпочати роботу
Хроніка подій розпочати роботу
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: