Дистанційне оцінювання за предметом "Німецька мова"(1-й рік навчання).5 клас

Лексика
der Baum — die Bäumeder Berg — die Bergedas Feld — die Felderder Fluss — die Flüssedas Meer — die Meeredie Steppe — die Steppen
der Teich — die Teicheder Wald — die Wälderdie Wiese — die Wiesendie Wüste — die Wüsten

 

 

Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: