Тема 3. Органічні сполуки

Тест

У завданнях 1–12 позначте ОДНУ правильну відповідь.

У завданнях 13–18 позначте ВСІ правильні відповіді. 

 • Час: 00:00/01:00:00
 • Питання: 0/20
 1. Молекули якого насиченого вуглеводню містять чотири атоми Карбону? 

  (Кількість балів 1.00)

 2. Яку групу атомів називають гомологічною різницею? 

  (Кількість балів 1.00)

 3. Характерною ознакою етену є наявність: 

  (Кількість балів 1.00)

 4. Характерною ознакою етину є наявність: 

  (Кількість балів 1.00)

 5. Спільною ознакою між етанолом і гліцеролом є: 

  (Кількість балів 1.00)

 6. За допомогою якої речовини визначають наявність гліцеролу в розчині? 

  (Кількість балів 1.00)

 7. Ознакою якісної реакції на багатоатомні спирти є: 

  (Кількість балів 1.00)

 8. За допомогою якої речовини можна виявити наявність етанової кислоти в розчині? 

  (Кількість балів 1.00)

 9. Яка ознака є характерною для глюкози? 

  (Кількість балів 1.00)

 10. До якої групи вуглеводів належить целюлоза? 

  (Кількість балів 1.00)

 11. Позначте характеристику вуглеводів як електролітів: 

  (Кількість балів 1.00)

 12. Спільною ознакою жирів є: 

  (Кількість балів 1.00)

 13. Насиченими вуглеводнями є: 

  (Кількість балів 1.00)

 14. Позначте хімічні елементи, що найчастіше трапляються у складі органічних речовин: 

  (Кількість балів 1.00)

 15. Можливими продуктами горіння метану є: 

  (Кількість балів 1.00)

 16. Позначте фізичні властивості етанолу: 

  (Кількість балів 1.00)

 17. Позначте всі речовини, з якими взаємодіє етанова кислота: 

  (Кількість балів 1.00)

 18. Вуглеводами є: 

  (Кількість балів 1.00)

 19. Установіть відповідність між назвами та формулами органічних сполук: 

  (Кількість балів 1.00)

   • 1

    гліцерол 

   • 2

    пропан 

   • 3

    етанол 

   • 4

    етанова кислота 

   • А

    С2Н2 

   • Б

    С2Н5ОН 

   • В

    CH2OH—CHOH—CH2OH 

   • Г

    СН3СООН 

   • Д

    C3H8 

  А Б В Г Д
  1
  2
  3
  4
 20. Установіть відповідність між типом структури білка та її характеристикою: 

  (Кількість балів 1.00)

   • 1

    первинна 

   • 2

    вторинна 

   • 3

    третинна 

   • 4

    четвертинна 

   • А

    утворення водневих зв’язків між залишками амінокислот 

   • Б

    об’єднання глобул 

   • В

    певна послідовність зв’язаних залишків амінокислот 

   • Г

    утворення глобул 

   • Д

    утворення цвітер-іону 

  А Б В Г Д
  1
  2
  3
  4
Час вичерпано
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: