Тестові завдання для підготовки до тематичного оцінювання за розділом IV «Встановлення й утвердження комуністичного режиму в Україні»

Тестові завдання для підготовки до тематичного оцінювання за розділом IV «Встановлення й утвердження комуністичного режиму в Україні»

 • Час: 00:00/00:30:00
 • Питання: 0/12
 1. Яка радянська політика створювала умови для розвитку ринкових відносин? 

  (Кількість балів 1.00)

 2. Коли було ухвалено текст Конституції УСРР, що визначав її новий статус у складі СРСР? 

  (Кількість балів 1.00)

 3. Під час непу в Україні державні промислові підприємства об’єднувалися у 

  (Кількість балів 1.00)

 4. Хто був першим секретарем ЦК КП(б)У в 1923—1925 рр.? 

  (Кількість балів 1.00)

 5. Коли було утворено Молдавську автономну республіку у складі УСРР? 

  (Кількість балів 1.00)

 6. Хто був фактичним лідером ВАПЛІТЕ? 

  (Кількість балів 1.00)

 7. Який період історії України відображають карикатури? 

  (Кількість балів 1.00)

 8. Другу п’ятирічку Й. Сталін оголосив «безбожною п’ятирічкою», «п’ятирічкою знищення релігії». Почалося масове нищення культових споруд. Який із зображених відомих храмів часів Русі було зруйновано в цей період і відновлено за часів незалежності України? 

  (Кількість балів 1.00)

 9. С. Косіор, виступаючи на з’їзді КП(б)У, заявив, що «В Україні класова боротьба більш напружена, ніж в інших містах, і ворог-куркуль, націоналіст — у нас більш досвідчений, лютіший, ніж де б то не було в інших республіках і областях Союзу». Ця теза стала теоретичним підґрунтям для здійснення в республіці 

  (Кількість балів 1.00)

 10. Установіть відповідність між явищами періоду радянської модернізації та його наслідками. 

  (Кількість балів 1.00)

   • 1

    індустріалізація 

   • 2

    колективізація 

   • 3

    масові репресії 

   • 4

    культурна революція 

   • А

    перевищення промислового виробництва над сільськогосподарським 

   • Б

    насадження в суспільстві атмосфери страху 

   • В

    нав’язування суспільству комуністичної ідеології 

   • Г

    ліквідація індивідуального селянського господарства 

  А Б В Г
  1
  2
  3
  4
 11. Установіть послідовність подій. 

  (Кількість балів 1.00)

  • А

   «Допомогу отримають 8 % голодуючих, якщо реалізувати план організації харчування за рахунок закордонних комісій допомоги» 

  • Б

   «Нове в Шахтинській справі те, що вона має суто контрреволюційний характер» 

  • В

   «Провести роз’яснювальну роботу серед широких верств населення стосовно доцільності ліквідації так званої “Української автокефальної православної церкви” як осередку відвертої петлюрівщини…» 

  • Г

   «Я готовий вислухати будь-які заяви, окрім тих, що стосуються голоду на селі та прохання допомогти. Голодують нероби й ледарі, які мають по 30—40 трудоднів на рік» 

  А Б В Г
  1
  2
  3
  4
 12. Які положення стосуються нової економічної політики (1921—1929 рр.)? 

  (Кількість балів 1.00)

Час вичерпано
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: