Українська мова. 2 клас (для шкіл з укр. мовою навчання)

Пам'ятки

Пам’ятки
Як правильно списувати
1. Прочитай речення.
2. Знайди і підкресли місця, у яких можна помилитися.
3. Прочитай по складах так, як написано.
4. Диктуй по складах і записуй.
5. Підкресли в записі місця, у яких можна помилитися.
6. Перевір свій запис за зразком. Якщо знайдеш помилки, виправ їх.
Як підготуватися до виразного читання
1. Прочитай текст мовчки, щоб зрозуміти його зміст.
2. Визнач місця коротких і довгих пауз.
3. Виділи важливі для розуміння тексту слова.
4. Визнач, як будеш читати текст — тихо, голосно, звичайно.
5. Визнач темп читання — повільний, швидкий, звичайний.
Як переказувати текст за планом і опорними словами
1. Прочитай текст.
2. Визнач тему й основну думку.
3. Прочитай план. Знайди в тексті частини, що відповідають кожному пункту плану.
4. Знайди опорні слова.
5. Ще раз уважно прочитай текст. Зверни увагу на вживання образних слів і словосполучень.
6. Усно перекажи текст за планом і опорними словами.
Як підготуватися до усного твору
1. Обери тему твору.
2. Визначся, яким буде твій твір — описом чи розповіддю.
3. Поміркуй, про що або про кого будеш розповідати спочатку.
4. Запиши перший пункт свого плану.
5. Виріши, про що або про кого будеш розповідати далі.
6. Запиши заголовки наступних пунктів плану.
7. До кожного пункту плану добери опорні слова і запиши їх.
Як скласти загадку
1. Установи основні ознаки, головні дії предмета, про який будеш складати загадку.
2. Знайди подібний (або подібні) предмет (предмети) — на що схожий предмет, про який йтиметься в загадці.
3. Поміркуй, як «заховати» відгадку (пропустити назву, використати вказівне слово або запитання, використати власне назву тощо) 

Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: