Тест до практичної роботи 7 «Обчислення показників народжуваності, смертності, природного та механічного приросту населення країни за статистичними даними»

Тест

 • Час: 00:00/00:40:00
 • Питання: 0/6
 1. Відтворення населення (у вузькому сенсі) – це 

  (Кількість балів 1.00)

 2. Різниця між кількістю народжених і померлих на 1000 жителів впродовж року називається 

  (Кількість балів 1.00)

 3. Укажіть область Украйни, де спостерігається найбільш складна демографічна ситуація. 

  (Кількість балів 1.00)

 4. Для країн з другим тип відтворення характерні 

  (Кількість балів 1.00)

 5. Укажіть чинник, який безпосередньо НЕ впливає на статевий склад населення.  

  (Кількість балів 1.00)

 6. Установіть відповідність між фазами демографічного переходу та їх особливостями. 

  (Кількість балів 1.00)

   • 1

    II  

   • 2

    III  

   • 3

    I  

   • 4

    IV  

   • А

    швидке зниження коефіцієнта смертності за умови збереження високого коефіцієнта народжуваності, що веде до стрімкого зростання кількості населення 

   • Б

    повільне падіння коефіцієнта смертності й швидке — народжуваності; зменшення коефіцієнта природного приросту 

   • В

    високі коефіцієнти народжуваності й смертності, малий коефіцієнт природного приросту 

   • Г

    подальше зближення коефіцієнтів народжуваності й смертності; дуже повільне зростання кількості населення або навіть його скорочення 

   • Д

    високі коефіцієнти народжуваності й смертності, великий коефіцієнт природного приросту 

  А Б В Г Д
  1
  2
  3
  4
Час вичерпано
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: