Тема 1. Словосполучення і речення

Пройти тест

 • Час: 00:00/01:00:00
 • Питання: 0/12
 1. Укажіть словосполучення. 

  (Кількість балів 1.00)

 2. У реченні Соловейко в темнім гаї сонце зустрічає можна виділити 

  (Кількість балів 1.00)

 3. Позначте рядок словосполучень, у кожному з яких головне слово стоїть перед залежним. 

  (Кількість балів 1.00)

 4. Укажіть словосполучення без помилки. 

  (Кількість балів 1.00)

 5. Укажіть речення, у якому підмет виражений іменником. 

  (Кількість балів 1.00)

 6. Укажіть речення, у якому підмет виражений словосполученням.

  (Кількість балів 1.00)

 7. Позначте речення з простим дієслівним присудком. 

  (Кількість балів 1.00)

 8. Укажіть речення зі складеним дієслівним присудком. 

  (Кількість балів 1.00)

 9. Укажіть речення із складеним іменним присудком. 

  (Кількість балів 1.00)

 10. Укажіть речення, в якому треба ставити тире між підметом і присудком (розділові знаки частково пропущено). 

  (Кількість балів 1.00)

 11. Укажіть речення, у якому конструкцію з порівняльним сполучником не слід відокремлювати комами (розділові знаки частково опущено).

  (Кількість балів 1.00)

 12. Укажіть речення, у якому прикладка з означуваним словом пишеться через дефіс.

  (Кількість балів 1.00)

Час вичерпано
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: