Тема 3. Просте ускладнене речення. Речення з однорідними членами. Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями)

Пройти тест

 • Час: 00:00/01:00:00
 • Питання: 0/12
 1. Укажіть речення з однорідними членами.

  (Кількість балів 1.00)

 2. Укажіть речення, що містять кілька рядів однорідних членів. 

  (Кількість балів 1.00)

 3. Укажіть речення, у якому однорідні члени поєднуються єднальними сполучниками.

  (Кількість балів 1.00)

 4. Укажіть речення, у якому після узагальнювального слова ставиться двокрапка (деякі розділові знаки опущено).

  (Кількість балів 1.00)

 5. Укажіть речення, у якому перед узагальнювальним словом ставиться тире (деякі розділові знаки опущено).

  (Кількість балів 1.00)

 6. Укажіть речення, у якому неправильно розставлено розділові знаки.

  (Кількість балів 1.00)

 7. Укажіть речення з поширеним звертанням (деякі розділові знаки пропущені). 

  (Кількість балів 1.00)

 8. Укажіть речення, у якому правильно виділено звертання. 

  (Кількість балів 1.00)

 9. Укажіть речення, у якому вигук не відділяється від звертання (розділові знаки опущено).

  (Кількість балів 1.00)

 10. Укажіть речення, у якому вставні слова виражають припущення. 

  (Кількість балів 1.00)

 11. Укажіть речення, у якому є пунктуаційна помилка. 

  (Кількість балів 1.00)

 12. Укажіть речення, у якому правильно виділено вставні слова.

  (Кількість балів 1.00)

Час вичерпано
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: