Тема 4. Речення з відокремленими членами

Пройти тест

 • Час: 00:00/01:00:00
 • Питання: 0/12
 1. Укажіть речення з відокремленим означенням (розділові знаки опущено).

  (Кількість балів 1.00)

 2. Укажіть речення, у якому поширене означення стоїть після означуваного слова (розділові знаки опущено).

  (Кількість балів 1.00)

 3. Укажіть речення, у якому правильно відокремлено поширене означення.

  (Кількість балів 1.00)

 4. Укажіть речення, у якому відокремлюється поширене означення, що стоїть перед означуваним словом (окремі розділові знаки опущено) 

  (Кількість балів 1.00)

 5. Укажіть речення, у якому правильно виділено прикладку.

  (Кількість балів 1.00)

 6. Укажіть речення, в якому прикладка, що приєднується сполучником як, виділяється комами (окремі розділові знаки опущено)

  (Кількість балів 1.00)

 7. Укажіть речення, у якому правильно відокремлено обставину.

  (Кількість балів 1.00)

 8. Укажіть речення з дієприслівниковим зворотом, побудоване правильно. 

  (Кількість балів 1.00)

 9. Укажіть речення, у якому правильно відокремлено обставину, виражену одиничним дієприслівником. 

  (Кількість балів 1.00)

 10. Укажіть речення, у якому є пунктуаційна помилка. 

  (Кількість балів 1.00)

 11. Укажіть речення, побудоване правильно. 

  (Кількість балів 1.00)

 12. Укажіть речення, де неправильно визначено вид ускладнення.

  (Кількість балів 1.00)

Час вичерпано
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: