Природознавство. 4 клас. Матеріали до посібників

Оберіть посібник, до якого хочете переглянути матеріали:
Показати всі матеріали
Якщо Ви маєте скретч-карту, введіть код тут:
Повний пакет матеріалів курсу:
Придбати 30грн.
Оберіть зручну систему оплати:
Розгорнути все Вам доступні: Iншi матеріали:
Тема №1 Взаємозв’язки у природі
1 1
Тема №2 Уявлення давніх людей про Землю й Всесвіт
1 1 1
Тема №3 Сонячна система та її склад
1 1
Тема №4 Сонце — зоря центральне тіло Сонячної системи
1 1
Тема №5 Планети та інші космічні тіла
1 1 1
Тема №6 Земля — планета Сонячної системи. Теплові смуги Землі та їх вплив на природу. Добовий і річний рух Землі
1 1
Тема №7 Місяць — природний супутник Землі
1 1 1
Тема №8 Сузір’я. Велика та Мала Ведмедиці, Полярна зоря
1 1
Тема №9 Чумацький Шлях — наша галактика
1 1 1
Тема №10 Сучасні уявлення про Всесвіт
1 1 1
Тема №11 Навчальний проект «Мандрівка просторами Всесвіту, про яку ти мрієш»
1
Тема №12 Горизонт, сторони горизонту. Компас
1 1 1
Тема №13 Орієнтування на місцевості за допомогою Сонця та місцевих ознак
1 1 1
Тема №14 Зображення місцевості на плані, умовні позначення
1
1 1
Тема №16 Географічна карта, умовні позначення на карті
1 1
Тема №17 Робота з планом і картою. Практична робота. Читання плану і карти з використанням умовних позначень і масштабу
1 1
Тема №18 Дізнавайся, досліджуй, захищай
1 1
Тема №19 Розселення людей на Землі. Чисельність населення Землі та її зміна
1 1 1
Тема №20 Материки та океани на географічних картах. Практична робота. Робота з географічною картою півкуль та світу. Нанесення на контурну карту назв материків і океанів
1 1 1
Тема №21 Океани. Особливості природи океанів
1 1
Тема №22 Особливості природи Тихого океану
1 1 1
Тема №23 Особливості природи Атлантичного та Індійського океанів
1 1
Тема №24 Особливості природи Північного Льодовитого та Південного океанів
1 1 1
Тема №25 Материки (континенти) і частини світу на географічних картах. Європа: особливості клімату, форми земної поверхні, водойми, корисні копалини, ґрунти
1 1 1
Тема №26 Європа: рослинний і тваринний світ. Залежність діяльності людини від природних умов
1 1 1
Тема №27 Європа: найбільші країни, їх столиці. Охорона природи
1 1
Тема №28 Азія: особливості погоди, форми земної поверхні, водойми, корисні копалини, ґрунти
1 1
Тема №29 Азія: рослинний і тваринний світ. Залежність діяльності людини від природних умов
1 1 1
Тема №30 Азія: найбільші країни, їх столиці. Охорона природи
1 1 1
Тема №31 Африка: особливості погоди, форми земної поверхні, водойми, корисні копалини, ґрунти
1 1
Тема №32 Африка: рослинний і тваринний світ. Залежність діяльності людини від природних умов
1 1
Тема №33 Африка: найбільші країни, їх столиці. Охорона природи
1 1
Тема №34 Північна Америка: особливості погоди, форми земної поверхні, водойми, корисні копалини, ґрунти
1
Тема №35 Північна Америка: рослинний і тваринний світ. Залежність діяльності людини від природних умов
1 1
Тема №36 Північна Америка: найбільші країни, їх столиці. Охорона природи
1 1 1
Тема №37 Південна Америка: особливості погоди, форми земної поверхні, водойми, корисні копалини, ґрунти
1 1 1
Тема №38 Південна Америка: рослинний і тваринний світ. Залежність діяльності людини від природних умов
1 1 1
Тема №39 Південна Америка: найбільші країни, їх столиці. Охорона природи
1 1 1
Тема №40 Австралія: особливості погоди, форми земної поверхні, водойми, корисні копалини, ґрунти, рослинний і тваринний світ. Залежність діяльності людини від природних умов
1 1 1
1 1 1
Тема №42 Україна на карті світу. Карта України. Робота з географічною картою України. Позначення на контурній карті столиці та міст України
1 1
Тема №43 Форми земної поверхні. Рівнини і гори в Україні і в своєму краї. Практична робота. Позначення на контурній карті основних форм земної поверхні та водойм України
1 1 1
Тема №44 Корисні копалини України
1 1
Тема №45 Водойми України. Природні та штучні водойми: річки, озера, ставки, водосховища, болота, моря, джерела
1 1
Тема №46 Будова річки. Рівнинні та гірські річки
1 1 1
Тема №47 Чорне та Азовське моря
1 1 1
Тема №48 Використання та охорона природних багатств водойм. Навчальні проекти. Водойми рідного краю, їх стан та охорона
1 1 1
Тема №49 Ґрунти України. Охорона ґрунтів
1 1
Тема №50 Розташування природних зон в Україні. Карта природних зон України
1 1
Тема №51 Мішані ліси (Полісся): розташування, клімат, форми земної поверхні, водойми, корисні копалини, ґрунти
1 1
Тема №52 Мішані ліси (Полісся): рослинний і тваринний світ
1 1 1
Тема №53 Мішані ліси (Полісся): заповідні території та охорона природи, залежність діяльності людини від природних умов
1 1 1
Тема №54 Лісостеп: розташування, погода, форми земної поверхні, водойми, корисні копалини, ґрунти
1 1 1
Тема №55 Лісостеп: рослинний і тваринний світ. Рослини та тварини, занесені до Червоної книги України
1 1
Тема №56 Лісостеп: заповідні території та охорона природи, залежність діяльності людини від природних умов
1
Тема №57 Степ: розташування, погода, форми земної поверхні, водойми, корисні копалини, ґрунти
1 1
Тема №58 Степ: рослинний і тваринний світ, рослини та тварини, занесені до Червоної книги України
1 1 1
Тема №59 Степ: заповідні території та охорона природи, залежність діяльності людини від природних умов
1 1 1
Тема №60 Гори. Карпатські та Кримські гори: розташування, погода, форми земної поверхні, водойми, корисні копалини, ґрунти
1 1
Тема №61 Карпатські та Кримські гори: рослинний і тваринний світ, рослини та тварини, занесені до Червоної книги України
1 1 1
Тема №62 Карпатські та Кримські гори: заповідні території та охорона природи, залежність діяльності людини від природних умов
1 1 1
Тема №63 Навчальний проект «Чому ліси називають легенями планети»? Що можна зробити для збереження природи у моєму краї?
1
Тема №64 Тіла і речовини. Стани речовин
1 1
Тема №65 Будова і властивості твердих тіл
1 1 1
Тема №66 Будова і властивості рідин. Навчальний проект «Дослідження властивостей рідин на прикладі води»
1 1
Тема №67 Будова і властивості газів
1 1
Тема №68 Різноманітність речовин і матеріалів та їх використання людиною
1 1
Календарно-тематичний план
1
1 1 1 1 1
Посилання на інтернет-ресурси
1
Урок 1. Взаємозв’язки у природі
1
Урок 3. Сонячна система, її склад
1
Урок 4. Сонце — зоря, центральне тіло Сонячної системи
1 1
Урок 5. Планети-гіганти
1
Урок 6. Планети земної групи
1
Урок 8. Земля. Добовий і річний рухи Землі
1
Урок 10. Чумацький Шлях — наша Галактика. Сучасні уявлення про Всесвіт
1
Урок 14. Орієнтування на місцевості за допомогою компаса (екскурсія)
1
Урок 16. Масштаб
1
Урок 21. Практична робота «Нанесення на контурну карту назв материків і океанів»
1
Урок 22. Особливості природи океанів. Тихий океан
1
Урок 23. Атлантичний, Північний Льодовитий та Індійський океани
1 1
Урок 24. Євразія — найбільший материк
1
Урок 25. Рослинний і тваринний світ Євразії
1
Урок 26. Африка — найспекотніший материк Землі. Особливості природи материка
1
Урок 27. Рослинний і тваринний світ Африки
1 1
Урок 28. Північна Америка. Особливості природи материка.
1
Урок 29. Рослинний і тваринний світ Північної Америки
1
Урок 30. Південна Америка. Особливості природи материка
1
Урок 31. Рослинний і тваринний світ Південної Америки
1
Урок 32. Австралія — найсухіший материк. Особливості природи материка
1
Урок 33. Рослинний і тваринний світ Австралії
1 1
Урок 35. Рослинний і тваринний світ Антарктиди
1
Урок 36. Навчальний проект «Цікавий світ материка, на який я хочу потрапити»
1
Урок 37. Підсумковий урок за розділом «Природа материків і океанів»
1
Урок 38. Україна на карті світу. Карта України
1
Урок 43. Природне паливо та його запаси в Україні
1
Урок 44. Водойми України
1
Урок 46. Озера і болота. Охорона водойм
1
Урок 49. Навчальний проект «Водойми рідного краю, їх стан та охорона»
1
Урок 50. Ґрунти
1
Урок 51. Природні зони України. Карта природних зон
1
Урок 52. Мішані ліси (Полісся)
1
1 1
Урок 57. Кримські гори
1
Урок 58. Заповідні території та охорона природи Карпат і Кримських гір
1
Урок 62. Будова речовини
1
Урок 68. Підсумковий урок за розділом «Тіла і речовини»
1
Календарне планування до робочого зошита Природознавство. 4 клас (за підручником Т. Г. Гільберг, Т. В. Сак)
1
Календарне планування до робочого зошита Природознавство. 4 клас (за підручником О.В. Тагліної, Г.Ж. Іванової)
1
Додаток до видання Природознавство. 4 клас: робочий зошит: до підручника О. В. Тагліної, Г. Ж. Іванової
1
Календарно-тематичний план
1
Календарне планування до робочого зошита "Природознавство. 4 клас (за підручником І.В.Грущинської)"
1
Розгорнути все Вам доступні: Інші матеріали:
Повний пакет матеріалів курсу:
Придбати 30грн.
Оберіть зручну систему оплати:
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: