Біологія. 6 клас. Матеріали до посібників

Оберіть посібник, до якого хочете переглянути матеріали:
Показати всі матеріали
Якщо Ви маєте скретч-карту, введіть код тут:
Повний пакет матеріалів курсу:
Придбати 15грн.
Оберіть зручну систему оплати:
Розгорнути все Вам доступні: Iншi матеріали:
Календарно-тематичне планування
1
7
Урок №1 Біологія — наука про життя. Основні властивості живого
2
Урок №2 Різноманітність життя. Поняття про віруси
2
Урок №3 Науки, що вивчають життя
2
Урок №4. Методи вивчення організмів
2
Урок №5. Клітина — одиниця живого. Історія вивчення клітини
2
Урок №6 Лупа. Мікроскоп
2
Урок №7 Практична робота № 1.Будова світлового мікроскопа та робота з ним
3
Урок №8 Будова клітини на світлооптичному та електронно-мікроскопічному рівнях
2
Урок №9 Практична робота № 2. Виготовлення мікропрепаратів шкірки луски цибулі та розгляд її за допомогою оптичного мікроскопа
3
Урок №10 Будова рослинної і тваринної клітини
3
3
3
Урок №13 Основні положення клітинної теорії
2
Урок №14 Урок-узагальнення з теми «Вступ. Клітина»
2
Підготовка до контролю знань з теми «Вступ. Клітина»
2
Урок №15 Амеба, інфузорія — одноклітинні твариноподібні організми (середовища існування, процеси життєдіяльності)
2
Урок №16 Амеба, інфузорія — одноклітинні твариноподібні організми (будова, роль у природі)
3
Урок №17 Малярійний плазмодій, дизентерійна амеба — одноклітинні паразитичні організми
3
Урок №18 Евглена зелена, хламідомонада — одноклітинні водорості (середовища існування, процеси життєдіяльності, будова, роль у природі)
2
Урок №19 Дріжджі — одноклітинні гриби
3
Урок №20 Бактерії — найменші одноклітинні організми. Будова, поширення, розмноження бактерій
3
Урок №21 Роль бактерій у природі та значення у житті людини
3
Урок №22 Губка та ульва (зелений морський салат) — багатоклітинні організми
3
Підготовка до контролю знань з теми «Одноклітинні організми»
1
Урок №23 Контрольна робота з теми «Одноклітинні організми»
3
3
Урок №25 Будова рослин. Клітини рослин. Тканини рослин
2
3
Урок №27 Корінь: будова, основні функції
3
3
Урок №29 Мінеральне живлення рослин
2
Урок №30 Пагін: будова, основні функції
2
Урок №31 Пагін: будова, основні функції (внутрішня будова стебла)
3
3
Урок №33 Пагін: будова, основні функції. Листок
3
Урок №34 Пагін: будова, основні функції. Внутрішня будова листка
3
Урок №35 Повітряне живлення рослин. Фотосинтез як характерна особливість рослин. Дихання рослин
2
Урок №36 Видозміни листка. Рухи рослин
3
Урок №37 Урок-узагальнення з теми «Вегетативні органи рослин»
2
Урок №38 Нестатеве розмноження рослин. Вегетативне розмноження рослин
2
Урок №39 Статеве розмноження рослин. Квітка
3
3
3
3
3
Урок №44 Урок-узагальнення з теми «Генеративні органи рослини»
2
Підготовка до контролю знань з теми «Рослини»
1
Урок №45 Поняття про класифікацію рослин
2
Урок №46 Водорості (зелені)
2
Урок №47 Водорості (бурі, червоні, діатомові)
3
3
3
3
3
3
Урок №53 Практична робота № 3. Порівняння будови мохів, папоротей та покритонасінних (квіткових) рослин
3
Урок №54 Значення покритонасінних рослин у житті людини
2
Урок №55 Екологічні групи рослин. Життєві форми рослин
2
Урок №56 Практична робота № 4. Вибір видів кімнатних росли для вирощування в певних умовах
3
Урок №57 Рослинні угруповання
2
Урок №58 Екскурсія «Вивчення рослинних угруповань»
1
Урок №59 Значення рослин для існування життя на планеті Земля. Значення рослин для людини
3
Підготовка до контролю знань з теми «Різноманітність рослин»
1
Урок №60 Контрольна робота з теми «Різноманітність рослин»
3
Урок №61 Особливості будови та живлення грибів. Розмноження та поширення грибів
2
Урок №62 Групи грибів: сапротрофні — цвілеві гриби
3
Урок №63 Групи грибів: паразитичні гриби
3
Урок №64 Групи грибів: симбіотичні — мікоризоутворюючі шапинкові гриби
3
Урок №65 Шапинкові гриби. Їстівні та отруйні гриби свого краю
3
Урок №66 Групи грибів: лишайники
2
Урок №67 Значення грибів у природі та житті людини
3
Урок №68 Урок-узагальнення з теми «Гриби»
2
Підготовка до контролю знань з теми «Гриби»
1
Урок №69 Будова і життєдіяльність організмів
2
Урок №70 Екскурсія «Різноманітність рослин свого краю»
1
Методичні рекомендації та відповіді до робочого зошита Біологія. 6 клас
1
Тема 1. Вступ. Біологія — наука про життя. Клітина — одиниця будови живих організмів
1
Тема 2. Одноклітинні організми
1
Тема 3. Будова та функції вегетативних органів рослин
1
Тема 4. Розмноження рослин
1
Тема 5. Водорості та вищі спорові рослини
1
Тема 6. Голонасінні та покритонасінні рослини
1
Тема 7. Гриби та лишайники
1
Тема 8. Організми та середовище їх існування
1
Відповіді для вчителя
1
Гра-сортування «Рослини, тварини, гриби, бактерії»
1
Анімація «Віруси»
1
Відео «Мікрофотографії: клітини, тварини,мухи…»
1
Відео «Крапля мулу з дна акваріума під мікроскопом»
1
Анімація «Мітотичний поділ клітини»
1
Відео «Інфузорія в русі»
1
Анімація «Як підходить тісто»
1
Анімація «Фотосинтез»
1
Відео «Тканини рослин під мікроскопом»
1
Скрайбінг «Комахоїдні рослини»
1
Гра-сортування «Прості та складні суцвіття»
1
Анімація «Найдивовижніші плоди»
1
Анімація «Корисність ламінарії»
1
Скрайбінг «Історія картоплі»
1
Гра-сортування «Дерево, кущ, трав’яниста рослина»
1
Анімація «Як зробити гербарій?»
1
Анімація «Паразитичні гриби»
1
Гра-сортування «Їстівні, отруйні гриби»
1
Розгорнути все Вам доступні: Інші матеріали:
Повний пакет матеріалів курсу:
Придбати 15грн.
Оберіть зручну систему оплати:

Додаткові матеріали

Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: