Географія. 8 клас

Оберіть посібник, до якого хочете переглянути матеріали:
 • НМК. Географія. 8 клас: Розробки уроків

  До підручника Г. Д. Довгань, О. Г. Стадника

  Код: Г692002У

  Автор: Довгань Г.Д.

  Придбати: 

   

 • Географія. 8 клас. Навчально-моніторинговий комплект

  З530123У

  Автор: Орлова Т. В.

  Придбати:

 • Фізична географія України. 8 клас: Електронні демонстраційні матеріали

  Е100012У

  Автор: В. Ф. Вовк

  Придбати:

 • Географія. 8 клас. Зошит для практичних робіт

  Г530114У

  Автор: Стадник О.Г.

  Придбати:

 • Географія. 8 клас Компетентнісно орієнтовані завдання

  Г706054У
  авт. В. Ф. Вовк 

 • Атлас учителя. 8 клас

  Г901694У 

 • Географія : Україна у світі: природа, населення. 8 клас : зошит для практичних робіт і досліджень

  автори:
  Світлана Куртей
  Оксана Бродовська
  Г530311У 

 • Географія. 8 кл. : зошит для практичних робіт

  Автори: О. Г. Стадник, Г. Д. Довгань

  Г530357У

Показати всі матеріали
Якщо Ви маєте скретч-карту, введіть код тут:
Повний пакет матеріалів курсу:
Придбати 50грн.
Оберіть зручну систему оплати:
Розгорнути все Вам доступні: Iншi матеріали:
Методичний посібник до зошита для практичних робіт Географія. 8 клас
1
Календарно-тематичний план із фізичної географії України
1
Урок № 2. Фізико­географічне положення України
1 1
Урок № 3. Розташування території України відносно годинних поясів
1 1
Урок № 5. Карти — джерела географічних знань, їх зміст і призначення. Способи зображення географічних об’єктів та явищ на картах
1 1
Урок № 6. Картографічні проекції, спотворення площ, форм, кутів, відстаней
1 1
Урок № 11. Рельєф України. Загальний план будови поверхні
1 1
Урок № 19. Характеристика корисних копалин України
1 1
Урок № 21. Чинники кліматотворення
1 1
Урок № 26. Озера, лимани, водосховища, болота
1 1
Урок № 28. Чинники ґрунтоутворення. Ґрунтовий покрив України
1 1
Урок № 29. Характеристика основних типів ґрунтів. Господарське використання ґрунтів. Земельні ресурси. Раціональне використання й охорона ґрунтів
1 1
Урок № 35. Зона мішаних хвойно­широколистяних лісів
1 1
Урок № 36. Зона лісостепу
1 1
1 1
Урок № 40. Висотна поясність ландшафтів Карпат. Поділ на природні області. Природоохоронні території
1 1
Урок № 41. Кримські гори
1 1
Урок № 42. Природні комплекси морів, що омивають Україну. Чорне море
1 1
Урок № 43. Азовське море
1 1
Додаткові матеріали до навчально-моніторингового комплекту
2
Методичні рекомендації до ТПР Географія 8
1
Тренувальні тестові завдання до практичної роботи 1 «Визначення напрямків, відстаней, площ, географічних і прямокутних координат, висот точок за топографічною картою»
1
Тренувальні тестові завдання до практичної роботи 2 «Позначення на контурній карті кордонів сусідніх держав, крайніх точок, географічних центрів України та Європи і зазначення їхніх назв; визначення координат точок, протяжності території України в градуса
1
Тренувальні тестові завдання до практичної роботи 3 «Аналіз карти годинних поясів світу. Розв’язування задач на визначення часу»
1
Тренувальні тестові завдання до практичної роботи 4 «Встановлення за картами (тектонічною, геологічною, фізичною) зв’язків між тектонічною, геологічною будовою, рельєфом та корисними копалинами»
1
Тренувальні тестові завдання до практичної роботи 5 «Визначення вологості повітря за заданими показниками»
1
Тренувальні тестові завдання до практичної роботи 6 «Визначення причин відмінностей кліматичних показників різних регіонів України за аналізом кліматичної карти та кліматичних діаграм»
1
Тренувальні тестові завдання до практичної роботи 7 «Позначення на контурній карті назв найбільших річок, озер, водосховищ, каналів України»
1
Тренувальні тестові завдання до практичної роботи 8 «Порівняльний аналіз різних типів ґрунтів України»
1
Тренувальні тестові завдання до практичної роботи 9 «Складання порівняльної характеристики природних зон України (на вибір)»
1
Тренувальні тестові завдання до практичної роботи 10 «Позначення на контурній карті об’єктів природно-заповідного фонду України»
1
Тренувальні тестові завдання до практичної роботи 11 «Аналіз статево-вікових пірамід України та окремих країн світу»
1
Календарно-тематичний план
1
Урок № 1. Що вивчає курс географії «Україна у світі: природа, населення»
1
Урок № 2. Географічні дослідження території України
1
Урок № 3. Географічна карта. Картографічні проекції.
1
Урок № 4. Класифікація карт. Способи зображення географічних об’єктів та явищ на картах.
1
Урок № 5. Зображення України в картографічних творах. Види картографічних зображень.
1
Урок № 6. Топографічні карти.
1
Урок № 7. Визначення напрямків, відстаней та висот точок за топографічною картою.
1
Урок № 8. Практична робота 1 «Визначення напрямків, відстаней, площ, географічних і прямокутних координат, висот точок за топографічною картою».
1
Урок № 9. Політична карта світу.
1
Урок № 10. Практична робота 2 «Позначення на контурній карті кордонів сусідніх держав, крайніх точок, географічних центрів України та Європи і зазначення їхніх назв; визначення координат точок, протяжності території України в градусах і кілометрах».
1
Урок № 11. Економіко-географічне та політико-географічне положення України.
1
Урок № 12. Формування території України.
1
Урок № 13. Україна на карті годинних поясів.
1
Урок № 14. Практична робота 3 «Аналіз карти годинних поясів світу. Розв’язування задач на визначення часу».
1
Урок № 15. Підсумковий урок за розділом «Географічний простір України».
1
Урок № 16. Загальні риси рельєфу України.
1
Урок № 17. Тектонічна будова. Практична робота 4 «Встановлення за картами (тектонічною, геологічною, фізичною) зв’язків між тектонічними структурами, рельєфом, геологічною будовою та корисними копалинами у межах України» (початок).
1
Урок № 18. Геологічна будова. Практична робота 4 «Встановлення за картами (тектонічною, геологічною, фізичною) зв’язків між тектонічними структурами, рельєфом, геологічною будовою та корисними копалинами у межах України» (продовження).
1
Урок № 19. Особливості природних умов території України в різні геологічні ери.
1
Урок № 20. Формування рельєфу.
1
Урок № 21. Корисні копалини України. Загальна характеристика.
1
Урок № 22. Характеристика корисних копалин України (захист проектів).
1
Урок № 23. Підсумковий урок за темою «Рельєф, тектонічна та геологічна будова, мінеральні ресурси».
1
Урок № 24. Основні кліматотвірні чинники, їх вплив на клімат України.
1
Урок № 25. Загальні риси клімату України. Основні кліматичні показники. Практична робота 5 «Визначення вологості повітря за заданими показниками»
1
Урок № 26. Регіональні відмінності клімату. Практична робота 6 «Встановлення особливостей клімату різних регіонів України за аналізом карт та кліматичних діаграм».
1
Урок № 27. Сезонні особливості клімату. Несприятливі погодно-кліматичні явища на території України.
1
Урок № 28. Прогноз погоди. Кліматичні ресурси.
1
Урок № 29. Води суходолу. Основні характеристики річок.
1
Урок № 30. Основні річкові системи України.
1
Урок № 31. Озера, болота, водосховища та канали.
1
Урок № 32. Підземні води. Водні ресурси України.
1
Урок № 33. Ґрунти.
1
Урок № 34. Основні типи ґрунтів України. Практична робота 8 «Порівняльний аналіз різних типів ґрунтів України».
1
Урок № 35. Рослинний покрив України.
1
Урок № 36. Тваринний світ України.
1
Урок № 37. Підсумковий урок за темами «Клімат і кліматичні ресурси», «Води суходолу і водні ресурси», «Ґрунти та ґрунтові ресурси», «Рослинність», «Тваринний світ України».
1
Урок № 38. Ландшафти України.
1
Урок № 39. Районування природних ландшафтів.
1
Урок № 40. Зона мішаних лісів.
1
Урок № 41. Лісостепова зона.
1
Урок № 42. Зона степів.
1
Урок № 43. Практична робота 9 «Складання порівняльної характеристики природних зон України».
1
Урок № 44. Українські Карпати. Географічне положення та головні риси природи.
1
Урок № 45. Гірські ландшафти Карпат та їх охорона.
1
Урок № 46. Кримські гори.
1
Урок № 47. Чорне море.
1
Урок № 48. Азовське море.
1
Урок № 49. Природно-ресурсний потенціал України та його використання.
1
Урок № 50. Природно-заповідний фонд України. Національна екологічна мережа. Практична робота 10 «Позначення на контурній карті об’єктів природно-заповідного фонду України».
1
Урок № 51. Раціональне природокористування.
1
Урок № 52. Підсумковий урок за темами «Ландшафти України», «Природокористування».
1
Урок № 53. Кількість населення і чинники, що на неї впливають. Практична робота 11 «Обчислення показників природного та механічного руху населення в різних регіонах України».
1
Урок № 54. Статево-віковий склад населення світу й України. Тривалість життя. Практична робота 12 «Аналіз статево-вікових пірамід України та окремих країн світу».
1
Урок № 55. Механічний рух населення.
1
Урок № 56. Густота населення світу й України.
1
Урок № 57. Міські та сільські населені пункти. Урбанізація.
1
Урок № 58. Міста та села України.
1
Урок № 59. Етноси. Найпоширеніші мовні сім’ї світу.
1
Урок № 60. Національний склад населення України.
1
Урок № 61. Релігійний склад населення.
1
Урок № 62. Трудові ресурси та зайнятість населення.
1
Урок № 63. Підсумковий урок за розділом «Населення України та світу».
1
Уроки №64-68. Характеристика природи і населення свого адміністративного регіону.
1
Практична робота №6
1
Тематичний блок I. Вступ. Географічна карта та робота з нею
1
Тематичний блок II Геополітичний простір України
1
Тематичний блок III Рельєф, тектонічна та геологічна будова, мінеральні ресурси
1
Тематичний блок IV Клімат і кліматичні ресурси. Води суходолу і водні ресурси. Ґрунти та ґрунтові ресурси
1
Тематичний блок V Рослинність. Тваринний світ України. Ландшафти України. Природокористування
1
Тематичний блок VI Населення України та світу
1
Тематичний блок I. Вступ. Географічна карта та робота з нею
1
Тематичний блок II. Геополітичний простір України
1
Тематичний блок III. Рельєф, тектонічна та геологічна будова, мінеральні ресурси
1
Тематичний блок IV. Клімат і кліматичні ресурси. Води суходолу і водні ресурси. Ґрунти та ґрунтові ресурси
1
Тематичний блок V. Рослинність. Тваринний світ України. Ландшафти України. Природокористування
1
Тематичний блок VI. Населення України та світу
1
Атлас учителя. 8 клас
1
Додаток для завантаження
1
Семестрова контрольна робота 1
2
Семестрова контрольна робота 2
2
Тестові завдання для підготовки до практичної роботи 1 «Визначення напрямків, відстаней, площ, географічних і прямокутних координат, висот точок за топографічною картою»
1
Тестові завдання для підготовки до практичної роботи 2 «Позначення на контурній карті кордонів сусідніх держав, крайніх точок, географічних центрів України та Європи і зазначення їхніх назв; визначення координат точок»
1
Тестові завдання для підготовки до практичної роботи 3 «Аналіз карти годинних поясів світу. Розв’язування задач на визначення часу»
1
Тестові завдання для підготовки до практичної роботи 4 «Встановлення за картами (тектонічною, геологічною, фізичною) зв’язків між тектонічною, геологічною будовою, рельєфом та корисними копалинами»
1
Тестові завдання для підготовки до практичної роботи 5 «Визначення вологості повітря за заданими показниками»
1
Тестові завдання для підготовки до практичної роботи 6 «Визначення причин відмінностей кліматичних показників різних регіонів України за аналізом кліматичної карти»
1
Тестові завдання для підготовки до практичної роботи 7 «Позначення на контурній карті назв найбільших річок, озер, водосховищ, каналів України»
1
Тестові завдання для підготовки до практичної роботи 8 «Порівняльний аналіз різних типів ґрунтів України»
1
Тестові завдання для підготовки до практичної роботи 9 «Складання порівняльної характеристики природних зон України»
1
Тестові завдання для підготовки до практичної роботи 10 «Позначення на контурній карті об’єктів природно-заповідного фонду України»
1
Тестові завдання для підготовки до практичної роботи 11 «Аналіз статево-вікових пірамід України та окремих країн світу»
1
Методичний посібник до зошита для практичних робіт «Географія. 8 клас»
1
Розгорнути все Вам доступні: Інші матеріали:
Завантажити архів з матеріалами
Повний пакет матеріалів курсу:
Придбати 50грн.
Оберіть зручну систему оплати:
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: