Правознавство у визначеннях, таблицях і схемах.

Оберіть посібник, до якого хочете переглянути матеріали:
  • Правознавство у визначеннях, таблицях і схемах. 10-11 класи

    (авт. В. Т. Машика)
    (Серія "Рятівник 2.0")
    Г109049У  

Показати всі матеріали
Якщо Ви маєте скретч-карту, введіть код тут:
Розгорнути все Вам доступні: Iншi матеріали:
РОЗДІЛ І. ДЕРЖАВА Тема 1. Виникнення держави і права
1
Тема 2. Поняття, ознаки, сутність держави
1
Тема 3. Державний лад
1
Тема 4. Народовладдя
1
Тема 5. Органи державної влади та місцеве самоврядування
1
Тема 6. Держава, особа, суспільство
1
РОЗДІЛ ІІ. ПРАВО Тема 1. Право як особливий вид соціальних норм
1
Тема 2. Система права
1
Тема 3. Форми права. Джерела права
1
Тема 4. Законодавство
1
Тема 5. Правотворення. Систематизація законодавства
1
Тема 6. Правовідносини
1
Тема 7. Правомірна поведінка і правопорушення
1
Тема 8. Юридична відповідальність
1
Тема 9. Законність. Правопорядок.
1
Тема 10. Правосвідомість
1
РОЗДІЛ ІІІ. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ Тема 1. Поняття конституційного права
1
Тема 2. Загальні засади конституційного ладу України
1
Тема 3. Громадянство України
1
Тема 4. Міжнародне право прав людини
1
Тема 5. Права, свободи та обов’язки людини і громадянина
1
Тема 6. Народовладдя в Україні
1
Тема 7. Законодавча влада України
1
Тема 8. Президент України
1
Тема 9. Виконавча влада України
1
Тема 10. Місцеве самоврядування України
1
Тема 11. Судова влада в Україні
1
Тема 12. Правоохоронні органи України та адвокатура
1
ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ Розділ I. Адміністративне право України Тема 1. Загальна характеристика адміністративного права України
1
Тема 2. Публічна служба
1
Тема 3. Адміністративне правопорушення (проступок)
1
Тема 4. Адміністративна відповідальність
1
Тема 5. Адміністративний процес
1
РОЗДІЛ II. ФІНАНСОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ Тема 6. Загальна характеристика фінансового права України. Вступ до бюджетного права України
1
Тема 7. Податкова система України
1
Тема 8. Банківська система України
1
РОЗДІЛ III. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ Тема 9. Загальна характеристика кримінального права України
1
Тема 10. Кримінальне правопорушення
1
Тема 11. Кримінальна відповідальність
1
Тема 12. Кримінальне покарання
1
Тема 13. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх
1
Тема 14. Відповідальність за окремі види злочинів
1
РОЗДІЛ IV. ВСТУП ДО КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ УКРАЇНИ Тема 15. Кримінальний процес
1
ОСНОВИ ПРИВАТНОГО ПРАВА УКРАЇНИ РОЗДІЛ V. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ Тема 1. Загальна характеристика цивільного права та цивільних правовідносин
1
Тема 2. Суб’єкти цивільних правовідносин
1
Тема 3. Правочин
1
Тема 4. Представництво і довіреність
1
Тема 5. Загальна характеристика права власності та інші речові права
1
Тема 6. Форми та види власності
1
Тема 7. Право інтелектуальної власності
1
Тема 8. Цивільно-правова відповідальність
1
Тема 9. Загальні положення цивільного процесу
1
Тема 10. Захист цивільних прав та охоронюваних інтересів
1
Тема 11. Зобов’язання у цивільному праві
1
Тема 12. Цивільно-правові договори
1
Тема 13. Основи спадкового права
1
РОЗДІЛ VI. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО УКРАЇНИ Тема 14. Загальна характеристика господарського права України
1
Тема 15. Суб’єкти господарювання
1
Тема 16. Господарські договори
1
Тема 17. Господарсько-правова відповідальність. Господарський процес
1
РОЗДІЛ VII. ТРУДОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ Тема 18. Правове регулювання трудових відносин в Україні
1
Тема 19. Трудовий договір
1
Тема 20. Робочий час та час відпочинку
1
Тема 21. Трудова дисципліна. Дисциплінарна відповідальність. Матеріальна відповідальність працівників за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації
1
Тема 22. Індивідуальні та колективні трудові спори
1
Тема 23. Оплата праці. Охорона праці
1
РОЗДІЛ VIII. СІМЕЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ Тема 24. Загальна характеристика сімейного права
1
Тема 25. Шлюб. Права та обов’язки подружжя
1
Тема 26. Взаємні права та обов’язки батьків і дітей
1
Тема 27. Влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування
1
РОЗДІЛ IX. ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ Тема 28. Загальна характеристика земельного права
1
Тема 29. Право власності на землю
1
Тема 30. Набуття та реалізація права на землю. Захист права власності на землю
1
Розгорнути все Вам доступні: Інші матеріали:
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: