Історія України. 7 клас. Матеріали до посібників

Оберіть посібник, до якого хочете переглянути матеріали:
  • Історія України. 7 клас: Компетентісно-орієнтовані завдання

    Г706050У  

    Автор: А. П. Гриценко

Показати всі матеріали
Якщо Ви маєте скретч-карту, введіть код тут:
Повний пакет матеріалів курсу:
Придбати 30грн.
Оберіть зручну систему оплати:
Розгорнути все Вам доступні: Iншi матеріали:
Урок № 4. Київська держава за перших князів
1 1
Урок № 8. Київська держава за правління князя Володимира Великого
1
Урок № 10. Суспільний і політичний устрій та господарське життя Київської держави наприкінці Х — у першій половині ХІ ст.
1 1
Урок № 18. Культура Русі в другій половині ХІ — першій половині ХІІІ ст. Місце Київської держави в історії Європи
1 1
Урок № 22. Монгольська навала. Утворення Золотої Орди
1 1
Урок № 23. Галицько-Волинське князівство за князя Данила Галицького та його наступників
1
Урок № 31. Культура українських земель у другій половині ХІV — ХV ст.
1 1
Календарно-тематичний план
1
Урок № 1. Вступ. Історія України в Середні віки
1 1 1
Урок № 2. Слов’янські племінні союзи на території України
1 1 1
Урок № 3. Утворення держави у східних слов’ян
1 1 1
1 1 1
Урок № 5. Практичне заняття «Князь Святослав та його походи»
1 1 1
Урок № 6. Узагальнення знань за розділом «Виникнення та становлення Русі-України»
1 1 1
Урок № 7. Тематичний контроль за розділом «Виникнення та становлення Русі-України»
1 1 1
Урок № 8. Київська держава за часів князя Володимира Великого
1 1 1
Урок № 9. Київська держава за правління Ярослава Мудрого
1 1 1
Урок № 10. Соціально-політичний устрій та господарське життя за часів розквіту Русі
1 1 1
Урок № 11. Практичне заняття «Християнська релігія та церква в житті давньоруського суспільства»
1 1 1 1 1
Урок № 12. Культура Русі наприкінці X — у першій половині XI ст.
1 1 1
Урок № 13. Узагальнення знань за розділом «Київська держава (Русь-Україна) наприкінці X — у першій половині XI ст.»
1 1 1
Урок № 14. Тематичний контроль за розділом «Київська держава (Русь-Україна) наприкінці X — у першій половині XI ст.»
1 1 1
Урок № 15. Київська держава за правління нащадків Ярослава в XI ст.
1 1 1
Урок № 16. Зміцнення єдиновладдя на Русі. Утворення удільних князівств
1 1 1
Урок № 17. Політичне, соціально-економічне та культурне життя в удільних князівствах середини XIІ — першої половини ХIII ст.
1 1 1
Урок № 18. Політичний і соціально-економічний розвиток Галицького та Волинського князівств
1 1 1
Урок № 19. Практичне заняття «”Повчання дітям” Володимира Мономаха — кодекс настанов князівської родини. ”Слово о полку Ігоревім” як історичне джерело»
1 1 1
Урок № 20. Узагальнення знань за розділом «Київська держава (Русь-Україна) у другій половині XI — першій половині ХIII ст.»
1 1 1
Урок № 21. Тематичний контроль за розділом «Київська держава (Русь-Україна) у другій половині XI — першій половині ХIII ст.»
1 1 1
Урок № 22. Утворення Галицько-Волинської держави
1 1 1
Урок № 23. Боротьба з монгольською навалою
1 1 1
Урок № 24. Практичне заняття «Данило Романович — будівничий Галицько-Волинської держави»
1 1 1
Урок № 25. Практичне заняття «Зовнішня політика Данила Романовича. Коронація»
1 1 1
Урок № 26. Галицько-Волинська держава за правління наступників Данила Галицького
1 1 1
Урок № 27. Культура Галицько-Волинської держави
1 1 1
1 1 1 1 1
Урок № 29. Входження українських земель до складу Великого князівства Литовського, Польського королівства та інших держав
1 1 1
Урок № 30. Держави середньовічного Криму (друга половина XIV — XV ст.)
1 1 1
Урок № 31. Соціальний устрій і господарське життя України (друга половина XIV — XV ст.)
1 1 1
Урок № 32. Культура України (друга половина XIV — XV ст.)
1 1 1
Урок № 33. Практичне заняття «Етнічний склад населення України. Повсякденне життя»
1 1 1
Урок № 34. Узагальнення знань за розділом «Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав (друга половина XIV — XV ст.)»
1 1 1
Урок № 35. Тематичний контроль за розділом «Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав (друга половина XIV — XV ст.)»
1 1 1
Звіт про виконання навчальних планів і програм із курсу «Історія України». 7 клас за І семестр
1
Звіт про виконання навчальних планів і програм із курсу «Історія України». 7 клас за IІ семестр
1
Звіт про виконання навчальних планів і програм із курсу «Історія України». 7 клас за рік
1
Таблиця результатів змагання 7-«__» клас із курсу «Історія України»
1
Рейтинг навчальних досягнень учнів із курсу «Історія України». 7 клас за І семестр
1
Рейтинг навчальних досягнень учнів із курсу «Історія України». 7 клас за IІ семестр
1
Рейтинг навчальних досягнень учнів із курсу «Історія України». 7 клас за рік
1
ЕКСПРЕС-КОНТРОЛЬ
1
Календарно-теметичній план з Історії України. 7 клас
1
Повторення. Вступ. Виникнення та становлення Київської Русі
1
Держава Київська Русь наприкінці X — у першій половині XI ст
1
Держава Київська Русь у другій половині XI — першій половині XIII ст.
1
1
Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав (друга половина XIV—XV ст.)
1
Завдання для підготовки до річної контрольної роботи
1
Тестові завдання. Перший семестр
1
Тестові завдання. Другий семестр
1
Розгорнути все Вам доступні: Інші матеріали:
Повний пакет матеріалів курсу:
Придбати 30грн.
Оберіть зручну систему оплати:
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: