Українська мова. 5 клас (для укр. шкіл)

Оберіть посібник, до якого хочете переглянути матеріали:
Показати всі матеріали
Якщо Ви маєте скретч-карту, введіть код тут:
Повний пакет матеріалів курсу:
Придбати 50грн.
Оберіть зручну систему оплати:
Розгорнути все Вам доступні: Iншi матеріали:
Посібник для вчителя Українська мова. 5 клас (для укр. шкіл)
1
Повторення вивченого в початкових класах
2
Словосполучення. Речення. Головні та другорядні члени речення
1
Речення з однорідними членами, звертаннями, вставними словами. Складні речення. Пряма мова. Діалог
1
Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія (частина I)
1
Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія (частина ІІ)
1 1
Лексикологія. Фразеологія
1
Будова слова. Орфографія
1
Повторення й узагальнення в кінці року
1
Календарно-тематичний план
1
Урок № 2. Розвиток зв’язного мовлення. Мова та мовлення. Види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо). Навчальне аудіювання
1 1
Урок № 3. Розвиток зв’язного мовлення. Основні правила спілкування. Монолог та діалог. Створення монологічних та діалогічних висловлювань
1 1
Урок № 4. Частини мови. Основні способи їх розпізнавання
1 1
Урок № 13. Сполучник. Уживання сполучників і, та, й, а, але для зв’язку слів у реченні. Кома перед сполучниками а, але
1 1
Уроки № 15–16. Розвиток зв’язного мовлення. Текст, його ознаки: тема й основна думка. Поділ тексту на мікротеми й абзаци. Тематичне речення в мікротемі. Мовні засоби зв’язку речень у тексті. «Відоме» і «нове» в реченнях тексту
1 1
Урок № 17. Розвиток зв’язного мовлення. Стилі мовлення: розмовний, науковий, художній, офіційно-діловий та публіцистичний (поглиблення знань). Ситуація спілкування
1 1
Урок № 20. Розвиток зв’язного мовлення. Типи висловлювання: розповідь, опис, роздум (повторення). Особливості побудови розповіді
1 1
Урок № 21. Словосполучення. Головне й залежне слова в словосполученні. Граматична помилка та її умовне позначення
1 1
Уроки № 26–27. Розвиток зв’язного мовлення. Особливості побудови опису предмета. Усний та письмовий переказ тексту
1 1
Уроки № 30–31. Другорядні члени речення: додаток, означення, обставина. Способи вираження другорядних членів речення різними частинами мови
1 1
Уроки № 35–36. Однорідні члени речення з узагальнювальним словом. Двокрапка і тире при узагальнювальних словах
1 1
Урок № 39. Звертання. Розділові знаки при звертанні
1 1
Урок № 41. Ознайомлення з найуживанішими вставними словами. Виділення вставних слів на письмі комами
1 1
Урок № 42. Розвиток зв’язного мовлення. Лист. Адреса
1 1
Уроки № 45–46. Складні речення з безсполучниковим та сполучниковим зв’язком. Кома між частинами складного речення, що мають будову простих речень, входять у складне та з’єднані безсполучниковим зв’язком або сполучниками
1 1
Уроки № 49–50. Діалог. Розділові знаки при діалозі
1 1
Урок № 51. Розвиток зв’язного мовлення. Складання діалогів зі звертаннями та вставними словами
1 1
Урок № 52. Звуки мови й звуки мовлення. Голосні та приголосні звуки
1 1
Урок № 53. Приголосні тверді й м’які, дзвінкі та глухі
1 1
Урок № 60. Розвиток зв’язного мовлення. Усна відповідь на лінгвістичну тему
1 1
Уроки № 69–70. Найпоширеніші випадки чергування голосних звуків
1 1
Урок № 72. Основні випадки чергування у — в, і — й
1 1
Уроки № 75–76. Правила вживання м’якого знака
1 1
Уроки № 78–79. Правила вживання апострофа
1 1
Урок № 82. Розвиток зв’язного мовлення. Замітка до газети інформаційного характеру
1 1
Уроки № 84–85. Написання слів іншомовного походження. Ознайомлення зі словником іншомовних слів
1 1
Уроки № 97–98. Загальновживані (нейтральні) та стилістично забарвлені слова
1 1
Уроки № 99–100. Групи слів за значенням: синоніми, антоніми, омоніми. Ознайомлення зі словниками синонімів, антонімів та омонімів
1 1
Урок № 103. Розвиток зв’язного мовлення. Письмовий переказ тексту, що містить опис тварини
1 1
Уроки № 109–110. Корінь, префікс, суфікс і закінчення — значущі частини слова. Основа слова
1 1
Розгорнути все Вам доступні: Інші матеріали:
Повний пакет матеріалів курсу:
Придбати 50грн.
Оберіть зручну систему оплати:
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: