Алгебра. 7 клас

Оберіть посібник, до якого хочете переглянути матеріали:
Показати всі матеріали
Якщо Ви маєте скретч-карту, введіть код тут:
Повний пакет матеріалів курсу:
Придбати 30грн.
Оберіть зручну систему оплати:
Розгорнути все Вам доступні: Iншi матеріали:
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
Календарно-тематичний план з алгебри
1
1 1
Урок №1 Вирази зі змінними. Числові значення виразу. Цілі раціональні вирази
1 1 1
Урок №2 Розв’язування вправ на обчислення числового значення виразу
1 1 1
Урок №3 Тотожні вирази. Тотожності. Тотожні перетворення виразів
1 1 1
1 1 1
Урок №5 Розв’язування вправ на доведення тотожностей
1 1 1
Урок №6 Степінь з натуральним показником
1 1 1
Урок №7 Властивості степеня з натуральним показником
1 1 1
Урок №8 Розв’язування вправ на застосування властивостей степеня з натуральним показником
1 1 1
Урок №9 Одночлен. Стандартний вигляд одночлена
1 1 1
Урок №10 Множення одночленів. Піднесення одночленів до степеня
1 1 1
1 1 1
Урок №12 Вирази зі змінними. Степінь з натуральним показником. Одночлен
1 1 1
1 1 1
Урок №14 Многочлен. Подібні члени многочлена та їх зведення
1 1
Урок №15 Додавання й віднімання многочленів
1 1 1
Урок №16 Розв’язування вправ на додавання й віднімання многочленів
1 1 1
Урок №17 Множення одночлена на многочлен
1 1 1
Урок №18 Розв’язування вправ на множення одночлена на многочлен
1 1 1
Урок №19 Множення двох многочленів
1 1
Урок №20 Розв’язування вправ на множення двох многочленів
1 1
Урок №21 Розв’язування вправ на множення многочленів
1 1 1
1 1 1
1 1 1
Урок №24 Розкладання многочленів на множники способом винесення спільного множника за дужки
1 1 1
Урок №25 Розв’язування вправ на розкладання многочленів на множники способом винесення спільного множника за дужки
1 1 1
Урок №26 Розкладання многочленів на множники способом групування
1 1 1
Урок №27 Розкладання многочленів на множники способом групування
1 1 1
Урок №28 Формули скороченого множення. Квадрат двочлена
1 1
Урок №29 Розв’язування вправ на піднесення двочлена до квадрата
1 1 1
Урок №30 Різниця квадратів двох виразів
1 1
Урок №31 Розв’язування вправ на застосування формули розкладання різниці квадратів на множники
1 1 1
1 1 1
Урок №33 Розв’язування вправ на розкладання різниці й суми кубів на множники
1 1 1
Урок №34 Розкладання многочленів на множники за допомогою формул скороченого множення
1 1 1
Урок №35 Розкладання многочленів на множники
1 1 1
1 1 1
Урок №37 Застосування формул скороченого множення під час спрощення виразів
1 1
Урок №38 Застосування формул скороченого множення під час доведення тотожностей
1 1 1
Урок №39 Застосування різних способів розкладання многочленів на множники
1 1 1
Урок №40 Застосування різних способів розкладання на множники під час доведення тверджень
1 1 1
1 1 1
Урок №42 Застосування різних способів розкладання многочленів на множники. Перетворення цілих виразів
1 1 1
1 1 1
Урок №44 Функція. Функціональна залежність між величинами як математична модель реальних процесів. Способи задання функції
1 1 1
Урок №45 Розв’язування вправ на обчислення значень функції
1 1 1
Урок №46 Область визначення й область значень функції
1 1
Урок №47 Розв’язування вправ на знаходження області визначення й області значень функції
1 1 1
1 1 1
Урок №49 Лінійна функція, її графік і властивості
1 1 1
Урок №50 Лінійна функція, її графік і властивості
1 1 1
Урок №51 Лінійна функція, її властивості і графік
1 1 1
1 1 1
Урок №53 Рівняння. Лінійні рівняння з однією змінною
1 1 1
Урок №54 Розв’язування лінійних рівнянь
1 1 1
Урок №55 Розв’язування задач за допомогою лінійних рівнянь
1 1 1
Урок №56 Рівняння як математична модель задачі
1 1 1
1 1 1
Урок №58 Лінійні рівняння з однією змінною
1 1 1
Урок №59 Лінійне рівняння з двома змінними і його графік
1 1 1
Урок №60 Система двох лінійних рівнянь із двома змінними і її розв’язання. Графічний спосіб розв’язування систем двох лінійних рівнянь із двома змінними
1 1 1
Урок №61 Розв’язування систем рівнянь із двома змінними способом підстановки
1 1
Урок №62 Розв’язування систем рівнянь із двома змінними способом додавання
1 1 1
Урок №63 Розв’язування задач за допомогою систем лінійних рівнянь
1 1 1
Урок №64 Системи лінійних рівнянь із двома змінними
1 1 1
1 1 1
Урок №66 Повторення і систематизація навчального матеріалу. Цілі вирази, їх перетворення
1 1 1
Урок №67 Повторення і систематизація навчального матеріалу. Функції
1 1 1
Урок №68 Повторення і систематизація навчального матеріалу. Лінійні рівняння з однією змінною. Системи лінійних рівнянь з двома змінними
1 1 1
1 1 1
Урок №70 Узагальнення програмового матеріалу. Підбиття підсумків навчального року
1 1 1
Контрольна робота №1. Цілі вирази. Степінь з натуральним показником
1
Контрольна робота №2. Многочлени. Дії над многочленами
1
Контрольна робота №3. Формули скороченого множення
1
Контрольна робота №4. Розкладання многочленів на множники. Застосування формул скороченого множення
1
Контрольна робота №5. Функції
1
Контрольна робота №6. Лінійні рівняння та їх системи
1
Контрольна робота №7. Підсумкова
1
2 1
2 1
Урок №13. Підсумковий урок з теми «Вирази зі змінними. Степінь з натуральним показником. Одночлени»
2 1
Урок №27. Підсумковий урок з теми «Многочлени»
2 1
Урок №42. Підсумковий урок з теми «Розкладання многочленів на множники»
2 1
Урок №51. Підсумковий урок з теми «Функції»
2 1
Урок №64. Підсумковий урок з теми «Лінійні рівняння та їх системи»
2 1
Календарно-тематичний план
1
Контрольна робота № 1
1
Контрольна робота № 2
1
Контрольна робота № 3
1
Контрольна робота № 4
1
Контрольна робота № 5
1
Контрольна робота № 6
1
Контрольна робота № 7
1
Контрольна робота № 8 (підсумкова)
1
Розгорнути все Вам доступні: Інші матеріали:
Повний пакет матеріалів курсу:
Придбати 30грн.
Оберіть зручну систему оплати:
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: