Українська мова. Інтерактивний довідник-практикум із тестами (І. М. Літвінова, С. Г. Бутко, Ю. О. Гарюнова, З. Р. Тищенко)

Оберіть посібник, до якого хочете переглянути матеріали:
  • Українська мова. Інтерактивний довідник-практикум із тестами (І. М. Літвінова, С. Г. Бутко, Ю. О. Гарюнова, З. Р. Тищенко)
Показати всі матеріали
Якщо Ви маєте скретч-карту, введіть код тут:
Розгорнути все Вам доступні: Iншi матеріали:
Заняття 1. Частини мови
1
Заняття 2. Іменник
1
Заняття 3. Іменник
1
Заняття 4. Іменник
1
Заняття 5. Прикметник
1
Заняття 6. Прикметник
1
Заняття 7. Числівник
1
Заняття 8. Числівник
1
Заняття 9. Займенник
1
Заняття 10. Займенник
1
Заняття 11. Дієслово
1
Заняття 12. Дієслово
1
Заняття 13. Дієприкметник
1
Заняття 14. Дієприслівник
1
Заняття 15. Прислівник
1
Заняття 16. Прислівник
1
Заняття 17. Службові частини мови
1
Заняття 18. Службові частини мови. Вигук
1
Заняття 19. Лексичне значення слова
1
Заняття 20. Лексика української мови
1
Заняття 21. Фразеологія
1
Заняття 22. Словосполучення
1
Заняття 23. Речення
1
Заняття 24. Головні члени речення
1
Заняття 25. Другорядні члени речення
1
Заняття 26. Односкладні речення
1
Заняття 27. Однорідні члени речення
1
Заняття 28. Звертання. Вставні і вставлені конструкції
2
Заняття 29. Відокремлені члени речення
1
Заняття 30. Відокремлені члени речення
1
Заняття 31. Типи складних речень. Складносурядне речення
1
Заняття 32. Складнопідрядне речення
1
Заняття 33. Безсполучникове складне речення
1
Заняття 34. Багатокомпонентні складні речення
1
Заняття 35. Способи відтворення чужого мовлення
1
Заняття 36. Будова слова. Словотвір
1
Заняття 37. Фонетика. Графіка
1
Заняття 38. Орфоепія
1
Заняття 39. Наголос. Склад
1
Заняття 40. Орфографія. Правопис літер на позначення голосних. Чергування голосних
1
Заняття 41. Чергування приголосних
1
Заняття 42. Зміни приголосних при словотворенні
1
Заняття 43. Подвоєння букв на позначення приголосних
1
Заняття 44. Сполучення йо, ьо. Уживання м’якого знака та апострофа
2
Заняття 45. Правопис префіксів і суфіксів
1
Заняття 46. Правопис власних назв
1
Заняття 47. Правопис слів іншомовного походження
1
Заняття 48. Правопис складних і складноскорочених слів
1
Заняття 49. Стилі сучасної української мови. Власне висловлення
1
Заняття 50. Читання й аналіз тексту
1
Тестовий зошит, як на ЗНО. Варіант 1
1
2
Складні випадки наголошування слів
1
Завдання нового типу з української літератури
1
Коментарі до нової редакції правопису
1
Розгорнути все Вам доступні: Інші матеріали:
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: