Українська мова. Інтерактивний довідник-практикум із тестами (І. М. Літвінова, С. Г. Бутко, Ю. О. Гарюнова, З. Р. Тищенко)

Теми курсу

Заняття 1. Частини мови розпочати роботу
Заняття 2. Іменник розпочати роботу
Заняття 3. Іменник розпочати роботу
Заняття 4. Іменник розпочати роботу
Заняття 5. Прикметник розпочати роботу
Заняття 6. Прикметник розпочати роботу
Заняття 7. Числівник розпочати роботу
Заняття 8. Числівник розпочати роботу
Заняття 9. Займенник розпочати роботу
Заняття 10. Займенник розпочати роботу
Заняття 11. Дієслово розпочати роботу
Заняття 12. Дієслово розпочати роботу
Заняття 13. Дієприкметник розпочати роботу
Заняття 14. Дієприслівник розпочати роботу
Заняття 15. Прислівник розпочати роботу
Заняття 16. Прислівник розпочати роботу
Заняття 17. Службові частини мови розпочати роботу
Заняття 18. Службові частини мови. Вигук розпочати роботу
Заняття 19. Лексичне значення слова розпочати роботу
Заняття 20. Лексика української мови розпочати роботу
Заняття 21. Фразеологія розпочати роботу
Заняття 22. Словосполучення розпочати роботу
Заняття 23. Речення розпочати роботу
Заняття 24. Головні члени речення розпочати роботу
Заняття 25. Другорядні члени речення розпочати роботу
Заняття 26. Односкладні речення розпочати роботу
Заняття 27. Однорідні члени речення розпочати роботу
Заняття 28. Звертання. Вставні і вставлені конструкції розпочати роботу
Заняття 29. Відокремлені члени речення розпочати роботу
Заняття 30. Відокремлені члени речення розпочати роботу
Заняття 31. Типи складних речень. Складносурядне речення розпочати роботу
Заняття 32. Складнопідрядне речення розпочати роботу
Заняття 33. Безсполучникове складне речення розпочати роботу
Заняття 34. Багатокомпонентні складні речення розпочати роботу
Заняття 35. Способи відтворення чужого мовлення розпочати роботу
Заняття 36. Будова слова. Словотвір розпочати роботу
Заняття 37. Фонетика. Графіка розпочати роботу
Заняття 38. Орфоепія розпочати роботу
Заняття 39. Наголос. Склад розпочати роботу
Заняття 40. Орфографія. Правопис літер на позначення голосних. Чергування голосних розпочати роботу
Заняття 41. Чергування приголосних розпочати роботу
Заняття 42. Зміни приголосних при словотворенні розпочати роботу
Заняття 43. Подвоєння букв на позначення приголосних розпочати роботу
Заняття 44. Сполучення йо, ьо. Уживання м’якого знака та апострофа розпочати роботу
Заняття 45. Правопис префіксів і суфіксів розпочати роботу
Заняття 46. Правопис власних назв розпочати роботу
Заняття 47. Правопис слів іншомовного походження розпочати роботу
Заняття 48. Правопис складних і складноскорочених слів розпочати роботу
Заняття 49. Стилі сучасної української мови. Власне висловлення розпочати роботу
Заняття 50. Читання й аналіз тексту розпочати роботу
Тестовий зошит, як на ЗНО. Варіант 1 розпочати роботу
Бланки розпочати роботу
Складні випадки наголошування слів розпочати роботу
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: